Gode søkertall til høstens bachelor- og master program på Institutt for geofag

Vi kan glede oss over gode søkertall til bachelor programmet Geofag: geologi, geofysikk og geografi og masterprogrammet Geosciences etter at søknadsfristen den 16. april 2013 gikk ut. Tall fra Samordna opptak for studieåret 2013/14 er nå offentliggjort.

Stemning ved studiestart august 2012, bilde fra Frederikkeplassen på Blindern campus. Foto: GK Tjoflot

Gledelig er det at alle studieprogrammene ved Institutt for geofag har fått en økning i antall søknader for studieåret 2013/14 sammenlignet med tall fra 2012. Bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi fikk hele167 førstevalgssøkere på i alt 75 studieplasser, opp 17 % fra fjoråret. I alt er det nesten 800 søkere på studieprogrammet. På bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi, er det 155 førstevalgssøkere som er 27 % mer enn for 2012.

Bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi har flest søkere i forhold til antall studieplasser ved Det matematisk-naturvitenskaplege fakultet, Universitetet i Oslo med 2,23 søknader pr studieplass.

Det er også en stor økning på antall søkere på det internasjonale masterprogrammet i Geoscience, der det er i alt 619 førstevalgssøknader alt i alt, medberegnet både de norske og de internasjonale søknadene.

Geofag er i vinden og studier i geofagene er ettertraktet!

 

Se statistikk fra Samordna opptak:

Samordna opptak, Rapporter over søkere per 15. april 2013

 

 

Publisert 22. apr. 2013 13:44 - Sist endret 23. apr. 2013 09:26