Kreering til æresdoktor ved Universitetet i Stockholm for Kristjánsson og Hov, Ins. for geofag

Professor i meteorologi Jón Egill Kristjánsson og professor II Øystein Hov, begge Institutt for geofag, UiO blir kreert til hvert sitt æresdoktorat (honoris causa) ved Stockholm Universitet i september 2013. Kreeringen skjer i en seremoni ved Stockholm City Hall den 27. september 2013.

Både Jón Egill Kristjánsson og Øystein Hov er ansatt ved Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), ved Institutt for geofag. Hov har hovedstilling som forskningsdirektør ved Metorologisk institutt. Begge tilhører forskningsgruppen meteorologi ved instituttet og har i en årrekke forsket på fysiske og kjemiske prosesser i klimasystemet. Tildelingen av æresdoktoratet skjer på en høytidelig seremoni på Stockholms Rådhus den 27. september 2013.

De vil også holde to foredrag om sin forskning i anledning kreeringen på Science Forum den 25.september 2013 med tittel: The Status of Planetary Life Support Systems: Climate and the Earth System. Kristjánsson holder et foredrag om; The role of clouds in present and future climates. Hovs foredrag omhandler: Atmospheric pollution in a climate change context. Begge vil også delta i påfølgende paneldebatt der i tillegg Leonard Barrie, forskningsdirektør fra Bolin Centre for Climate Research deltar.

Science Forum den 25.09.2013, Stockholm Universitet, arrangør Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University.

 

Institutt for geofag gratulerer!

 

 

Publisert 23. sep. 2013 12:24 - Sist endret 25. okt. 2019 15:09