2014

Lena Tallaksen skal lede et av de nye endringsmiljøene. Her presenterer hun prosjektet Latice.

Institutt for geofag skal lede to av de fem nylig oppnevnte endringsmiljøene ved MN fakultetet. Professor Bjørn Jamtveit skal lede et endringsmiljø EarthFlows, og professor Lena Tallaksen skal lede prosjektet LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

Fra diplomoverekkelsen i Praha i november. Foto: Privat

Tidligere i november holdt professor i hydrologi Lena M. Tallaksen en invitert "Leonardo Lecture" forelesning på konferansen HYPER-Droughs 2014 i regi av European Geosciences Union (EGU). Med en invitert forelesning hedres forskere for sin forskning innen hydrologi. I tillegg mottar forskeren et diplom.

Lederne i CEED, fra venstre: Reidar Trønnes, Henrik Svensen, Abigail Bull-Aller, Trond H. Torsvik (Senterets direktør), Carmen Gaina, Pavel Dubrovin og Stephanie Werner. Foto: Gunhild M. Haugnes

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) hadde sin offisielle åpning av senterets nye lokaler i ZEB bygningen den 21. oktober. Åpningen ble gjort av senterleder professor Trond H. Torsvik. CEED og inviterte gjester kunne feire med champagne og kake at senteret nå er på plass i egne lokaler.

Jon Ove Methlie Hagen, Svalbard. Foto: Privat.

Professor Jon Ove Methlie Hagen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag fikk Framkomiteens Nansenbelønning for 2014. Hagen som er glasiolog har forska på isbreer i en årrekke, og har gjennom sin forskning vært med på å gi meget viktige bidrag til å forstå hvordan breer og isdekker vil repsondere på framtidige klimaendringer. Prisen ble delt ut i Vitenskapsakademiet, 10. oktober.

Finse: Studentene samlet for en forelesning ute i landskapet. I bakgrunnen Finsevatnet og platåbreen Hardangerjøkulen med brearmene Blåisen og Midtdalsbreen. Foto: GK Tjoflot

Turen gikk vestover til Finse for de nye bachelorstudentene på Geofag: geologi, geofysikk og geografi etter studiestart august  2014. Ekskursjonen til Finse er ledd i emnet Naturegeografi og målet er å studerer landskap formet både av dagens kalde fjellklima, og prosesser  langt tilbake i den geologiske historien. 

Picture: Barents Sea on the world map by G. Mercator (1569) (source: wikipedia.org)

Denne sommeren i juli og august hadde flere geofysikere en interessant sommerjobb i Arktis. Forskere fra flere forskningsinstitusjoner deltok i et tokt på forskningsskipet Haakon Mosby over flere uker for å kartlegge den geologiske strukturen i jordoverflaten under Barentshavet. I undersøkelsen deltok forskerne Alexander Minakov og Nina Lebedeva-Ivanova fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk, UiO.

I juli 2014 ble Norges forskningsråds rapport med oppfølgingsplan etter geofagevalueringen fra 2011 klar. En gruppe samensatt med representanter fra fagmiljøene har i rapporten kommet med anbefalinger til tiltak som støttes opp i en nasjonal plan for utvikling av de norske geofagmiljøene.

Et vulkanutbrudd kan utgjøre en betydelig naturkatastrofe med store utslipp av aske og gasser. Bildet viser Batok og Broma vulkanene i Indonesia. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2014/15 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Naturkatastrofer (GEO2920V). Emner som inngår i geofag i skolen programmet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen er 1. august.

Foto: Hovedinngangen ZEB-bygningen

Etter å ha holdt til midlertidig i Fysikk-bygningen, kan nå Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) flytte inn i nye lokaler i ZEB-bygningen, Nedre Blindern. Merk at CEED får både ny besøksadresse og postadresse.

Illustrasjon: Framside: SUCCESS Årsrapport for 2013.

Institutt for geofag er en av samarbeidspartnerne i SUCCESS senteret - SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy. SUCCESS er et av de norske Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Hovedformålet med senteret er å samle tilstrekkelig kunnskap til å lagre CO2 i bakken, trygt og permanent. Nå er senterets årsrapport tilgjengelig på nett.

To PhD studenter fra Institutt for geofag, Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Lise Seland Graff og Ada Gjermundsen er førsteforfattere på nylig publiserte artikler i to av de mest prestisjetunge tidsskriftene i atmosfærisk vitenskap. Tidsskriftene er Journal of Climate og Journal of Atmospheric Sciences og artiklene ble online i juni 2014. Vi gratulerer de to med artiklene!

I mars fikk to studenter fra Institutt for geofag priser for henholdsvis beste studentposter på det 23. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljø der Maria Forsgård fikk en pris fra Norsk hydrologiråd. Den andre prisen gikk til PhD stipendiat Kristin Sæterdal Myhra for beste foredrag på Ungeo-konferansen Geology-Rocks 2014.

Geophysical Award 2014 er tildelt Isabelle Lecomte fra NORSAR for hennes mangeårige arbeid og forskning innen fagfeltet geofysikk. Isabelle Lecomte er førsteamanuensis II ved Institutt for geofag. Prisen deles ut av Norsk petroleumsforening (NPF).

I forbindelse med et prosjekt knyttet til undervisning og formidling av geofag til studenter i Frankrike og Oslo, dro forskerne Olivier Galland og Caroline Sassier, begge frå Institutt frå geofag  ut på en storslått reise langs Andesfjellene i Sør Amerika. De besøkte hele 30 geologiske steder, utforsket disse og formidlet hva de observerte til studentene via sin blogg. Se bilder fra turen i utstillingen: The Andean Geotrail fra 27.2 til 30.4.2014, Realfagsbiblioteket, UiO