2014

Fra diplomoverekkelsen i Praha i november. Foto: Privat

Tidligere i november holdt professor i hydrologi Lena M. Tallaksen en invitert "Leonardo Lecture" forelesning på konferansen HYPER-Droughs 2014 i regi av European Geosciences Union (EGU). Med en invitert forelesning hedres forskere for sin forskning innen hydrologi. I tillegg mottar forskeren et diplom.

Lederne i CEED, fra venstre: Reidar Trønnes, Henrik Svensen, Abigail Bull-Aller, Trond H. Torsvik (Senterets direktør), Carmen Gaina, Pavel Dubrovin og Stephanie Werner. Foto: Gunhild M. Haugnes

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) hadde sin offisielle åpning av senterets nye lokaler i ZEB bygningen den 21. oktober. Åpningen ble gjort av senterleder professor Trond H. Torsvik. CEED og inviterte gjester kunne feire med champagne og kake at senteret nå er på plass i egne lokaler.

Jon Ove Methlie Hagen, Svalbard. Foto: Privat.

Professor Jon Ove Methlie Hagen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag fikk Framkomiteens Nansenbelønning for 2014. Hagen som er glasiolog har forska på isbreer i en årrekke, og har gjennom sin forskning vært med på å gi meget viktige bidrag til å forstå hvordan breer og isdekker vil repsondere på framtidige klimaendringer. Prisen ble delt ut i Vitenskapsakademiet, 10. oktober.

Picture: Barents Sea on the world map by G. Mercator (1569) (source: wikipedia.org)

Denne sommeren i juli og august hadde flere geofysikere en interessant sommerjobb i Arktis. Forskere fra flere forskningsinstitusjoner deltok i et tokt på forskningsskipet Haakon Mosby over flere uker for å kartlegge den geologiske strukturen i jordoverflaten under Barentshavet. I undersøkelsen deltok forskerne Alexander Minakov og Nina Lebedeva-Ivanova fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk, UiO.

Et vulkanutbrudd kan utgjøre en betydelig naturkatastrofe med store utslipp av aske og gasser. Bildet viser Batok og Broma vulkanene i Indonesia. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2014/15 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Naturkatastrofer (GEO2920V). Emner som inngår i geofag i skolen programmet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen er 1. august.

Foto: Hovedinngangen ZEB-bygningen

Etter å ha holdt til midlertidig i Fysikk-bygningen, kan nå Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) flytte inn i nye lokaler i ZEB-bygningen, Nedre Blindern. Merk at CEED får både ny besøksadresse og postadresse.

To PhD studenter fra Institutt for geofag, Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Lise Seland Graff og Ada Gjermundsen er førsteforfattere på nylig publiserte artikler i to av de mest prestisjetunge tidsskriftene i atmosfærisk vitenskap. Tidsskriftene er Journal of Climate og Journal of Atmospheric Sciences og artiklene ble online i juni 2014. Vi gratulerer de to med artiklene!

Geophysical Award 2014 er tildelt Isabelle Lecomte fra NORSAR for hennes mangeårige arbeid og forskning innen fagfeltet geofysikk. Isabelle Lecomte er førsteamanuensis II ved Institutt for geofag. Prisen deles ut av Norsk petroleumsforening (NPF).

I forbindelse med et prosjekt knyttet til undervisning og formidling av geofag til studenter i Frankrike og Oslo, dro forskerne Olivier Galland og Caroline Sassier, begge frå Institutt for geofag  ut på en storslått reise langs Andesfjellene i Sør Amerika. De besøkte hele 30 geologiske steder, utforsket disse og formidlet hva de observerte til studentene via sin blogg. Se bilder fra turen i utstillingen: The Andean Geotrail fra 27.2 til 30.4.2014, Realfagsbiblioteket, UiO