Framkomiteens Belønning for Polarforskning til professor Jon Ove Methlie Hagen, Institutt for geofag

Professor Jon Ove Methlie Hagen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag fikk Framkomiteens Nansenbelønning for 2014. Hagen som er glasiolog har forska på isbreer i en årrekke, og har gjennom sin forskning vært med på å gi meget viktige bidrag til å forstå hvordan breer og isdekker vil repsondere på framtidige klimaendringer. Prisen ble delt ut i Vitenskapsakademiet, 10. oktober.

Jon Ove Methlie Hagen, Svalbard. Foto: Privat.

Jon Ove Methlie Hagen, på Austfonna, Svalbard. Foto: Privat.

Professor Jon Ove Methlie Hagen ble tildelt utmerkingen Framkomiteens Belønning for Polarforskning for 2014. Utmerkingen ble delt ut av rektor ved UiO, Ole Petter Ottesen på minneseminaret til Fritjof Nansen på Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA) den 10. oktober 2014.

Hagen er glasiolog og professor ved UiO, Institutt for geofag og også tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard der han underviser i snø og isprosesser. Hagen er prosjektleder av Stability and Variations of Arctic Land Ice (SVALI), et Nordic Centre of Excellence.

Hagen har i en årrekke forsket på breer og klimaendringer, breer og iskapper i Arktis (Svalbard), og dynamiske endringer i isbreer. Det er mellom annet denne innsatsen som ligg til grunn for tildelingen.

Prisvinneren uttaler selv:

- Det har vært interessant, morsomt og spennende å drive forskning på breer i polarområdene. Jeg føler meg på mange måter priviligert som har fått jobbe i områder der mange bare kan drømme om å komme til. Og, ikke minst, det er viktig forskning.

Hagen framhever at over 40% av bidraget til global havnivåstigning fra smeltende ismasser kommer fra de små breene og iskappene på kloden til tross for at de utgjør mindre enn en prosent av volumet lagret i innlandsis på Grønland og Antarktis.

- Vi må redusere usikkerheten både i målinger av dagens bidrag og ikke minst i estimater av sannsynlige framtidige endringer. Det har enorme økonomiske konsekvenser for investeringer i infrastruktur globalt om forskersamfunnet kommer fram til en mest sannsynlig havnivåstigning på f.eks. 50 eller 80 centimeter innen år 2100.
Forhåpentlig bidrar vår forskning litt i dette puslespillet, avslutter prisvinnaren.

Viktige bidrag til polarforskinga

Et utdrag av komiteens begrunnelse for tildelingen:

"Professor Jon Ove Methlie Hagen har mer enn 25 års erfaring innen feltet glasiologi med hovedfokus på studier av hvordan arktiske isbreers masse øker eller minker over tid. Han er en ledende norsk glasiolog som gjennom sin forskning har vært med på å gi meget viktige bidrag til bedre å forstå hvordan våre breer og ikke minst våre store isdekker vil respondere på fremtidige klimaendringer."

Om Framkomiteens Belønning

Framkomiteens Belønning er en akademisk utmerking til polarforsking som blir delt ut på fødselsdagen til den norske polfareren, diplomaten og vitenskapsmannen Fridtjof Nansen (f. 1861- d.1930).

Utmerkelsen ble tildelt på seminaret:

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 13. okt. 2014 11:37 - Sist endret 13. okt. 2014 13:28