Etter- og videreutdanning i geofag - Geofag i skolen – Naturkatastrofer

Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2014/15 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Naturkatastrofer (GEO2920V). Emner som inngår i geofag i skolen programmet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen er 1. august.

Et vulkanutbrudd kan utgjøre en betydelig naturkatastrofe med store utslipp av aske og gasser. Bildet viser Batok og Broma vulkanene i Indonesia. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Et vulkanutbrudd kan utgjøre en betydelig naturkatastrofe med store utslipp av aske og gasser. Bildet viser Batok og Broma vulkanene i Indonesia. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Geofag i skolen – Naturkatastrofer (GEO2920V)

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 30. juni 2014 10:11 - Sist endret 25. okt. 2019 16:12