NFRs rapport med oppfølgingsplan etter geofag evalueringen er klar

I juli 2014 ble Norges forskningsråds rapport med oppfølgingsplan etter geofagevalueringen fra 2011 klar. En gruppe samensatt med representanter fra fagmiljøene har i rapporten kommet med anbefalinger til tiltak som støttes opp i en nasjonal plan for utvikling av de norske geofagmiljøene.

Foto: Tom Andersen, Institutt for geofag, UiO

Evaluering av geofag forskningen

De norske geofaginstituttene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og Univeristtessenteret på Svalbard - UNIS, samt flere geoforskningsmiljø ved andre institusjoner ble evaluert i 2011 av en internasjonal ekspertkomite nedsatt av NFR.

To forskningmiljøer ved Institutt for geofag fikk toppkarakter i denne evalueringen; meteorologi (5) og petroleumsgeologi og geofysikk (4-5). Institutt for geofag var også sentral i  Physics of Geological Processes (PGP) - førstegenerasjons senter for fremragende forskning -  som oppnådde toppresultatet 5 i evalueringen. Nå er oppfølgingen klar.

Oppfølging av geofagevalueringen

I juli 2014 kom en oppfølgingplan for evalueringen fra 2011. En gruppe med mandat fra NFR og med representanter fra miljøene som ble evaluert har gitt sine anbefalinger for nasjonale tiltak for å styrke geomiljøene som har blitt gjenstand for evalueringen.

Tiltak som anbefales er delt inn i syv temaer under overskriftene "Forvaltning av naturressurser" (energikilder og forsyning, mineral-ressurser), "Håndtering av risiko" (geofarer, miljøfarer og klimaendringer) og to temaer som går på tvers av ressurser og risiko (marine geofag og polare geofag).

Oppfølgingsutvalget konkluderer med at oppbyggingen av sterke, lokale forskningssentre og -grupper har i løpet av de siste 10-15 årene vært vellykket og produktivt. Men de ser også at det er behov for å viderutvikle spesialisering innen disipliner for å forbedre nasjonal dyktighet, internasjonal konkurranseevne, og å lykkes med tverrfaglighet. Utvalget ønsker seg også mer utenlandsopphold for stipendiater.

  • Med de nasjonale tiltakene følger det 30 millioner kroner som kan søkes til prosjekter i fagmiljøene.

Søknadsfristen vil vere 15. oktober 2014 og utlysingen blir klar tidleg på høsten.

 

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 22. juli 2014 11:33 - Sist endret 22. juli 2014 11:33