Med naturen som studieobjekt - Finse; grunnfjell, isbreer og arktisk klima

Turen gikk vestover til Finse for de nye bachelorstudentene på Geofag: geologi, geofysikk og geografi etter studiestart august  2014. Ekskursjonen til Finse er ledd i emnet Naturegeografi og målet er å studerer landskap formet både av dagens kalde fjellklima, og prosesser  langt tilbake i den geologiske historien. 

Finse: Studentene samlet for en forelesning ute i landskapet. I bakgrunnen Finsevatnet og platåbreen Hardangerjøkulen med brearmene Blåisen og Midtdalsbreen. Foto: GK Tjoflot

Finse: Studentene samlet for en forelesning ute i landskapet. I bakgrunnen Finsevatnet og platåbreen Hardangerjøkulen med brearmene Blåisen og Midtdalsbreen. Foto: GK Tjoflot

Det var 25 studenter og fire fra staben på Institutt for geofag som dro som gruppe to fra Oslo på til Finse i Hordaland den 20-22. august, 2014. I alt var det tre grupper med nye bachelor studenter som skulle på Finseekskursjonen i løpet av denne uken i august.

Feltturen for gruppe to ble ledet av Ivar Berthling og Jon Ove Hagen og andre lærerkrefter fra Institutt for geofag, UiO.

Losji på forskningsstasjon

Studentene reiste miljøvennlig med NSB og Bergensbanen. Vel fremme ble de inlosjert på den internasjonale Finse Forskningsstasjon som ligger fint ikke langt fra hotellet.

Forskningsstasjonen drives av Universitetetene i Oslo og Bergen for å gi rom for forskere som driver forskning i området, enten det er innen geofag, biologi eller andre fag.

Feltturen er for studentene på emnet GEO1010-Naturgeografi i første semester på bachelorprogrammet i Geofag: geologi, geofysikk og geografi. I dette emnet skal studentene mellom annet lære mer om landformer og prosessene som former og utvikler et landskap.

Ekskursjonen er en del av undervisningen og er obligatorisk å delta på for studentene, som må skrive en rapport fra turen.

Et landskap i stadig endring

Finse ved foten av Hardangerjøkulen er et naturlig sted å se spor etter hvordan jordens landformer er blitt dannet og hvordan landskap også i moderne tid er i endring. Her kan vi gå på Norges grunnfjell, se resultatene av den kaledonske fjellkjedefoldingen, og studere isbreenes skuring på fjellet. Det er også lett å komme over morener som er satt av breen for tusenvis av år siden.

Dette er også et uberørt naturområde som tydelig viser hvordan prosesser knyttet til veksling mellom årstidene i et kaldt arktisk klima former naturen, for eksempel gjennom frostheving hver høst og vinter og påfølgende tining tidlig på sommeren. De naturlige prosessene i skifte mellom årstidene gir et landskap i langsom endring.

Landformende prosesser i et kaldt klima var temaet på feltturen til Jomfrunut første dagen av feltturen. Studentene studerte pløyeblokker og solifluksjonslober som beveger seg nedover mot Finsevatn.

Det var på ekskursjonen tid til diskusjon om hvordan frosten jobber under bakken, ved å sortere større objekter og løfte steiner opp til jordoverflaten. Steiner som er løftet opp slik ligger samlet og danner polygonmønstre som studentene kunne studere.

På Jomfrunut kunne vi også se hvordan grunnfjellet danner en flate i landskapet, det såkalte subkambriske peneplanet. Denne grunnfjellplaten ligger under den yngre bergarten fyllitt som er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen.

Dagsekskursjon til Hardangerjøkulen

Isbreen Hardangerjøkulen ligger i gåavstand fra Finse Forskningsstasjonen. På dag to gikk studenter og faglærere mot isbreen for å studere hvordan den setter spor etter seg i landskapet. Det var også anledning til å gå på trygge deler av isbreen. Dette en stor platåbre som dekker over 70 km 3.

Isbreen ligger dels i Eidfjord og dels i Ulvik Herad, og vi kan se den fra alle hold på Finse. Breen ligger ved vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet og får dermed rikelig med nedbør spesielt i form av snø. Hardangerjøkulen er en stor isbre og har på Finse sida av breen tre brearmer. Studentene fikk tid til å besøke Midtdalsbreen og Blåisen av oppholdet på Finse.

Høyfjell og sen sommer

Finse har et halvt arktisk klima med kalde vintre og korte somre.  Finse stasjon ligger 1222 meter over havet, og været kan skifte mellom vind, regn, skodde og solglimt. Gjennomsnittstemperaturen gjennom året er -2 grader. Vegetasjonen er lik den som finnes i mer arktiske strøk. Sommeren en sen på Finse. Da gruppen ankommer i slutten av august blomstrer floraen i blått, rødt, gult og hvitt.

Turister er det også flere av ved Finse da vi var der. Flere overnattet i telt, i DNT hytta og på hotell Finse 1222. Mange folk strømmet også ut av toget når det ankommer Finse, og løper inn igjen når toget skal gå videre. 5 minutter på Finse er en kjær stopp og pause på Bergensbanen.

Foto fra ekskursjonen 2014

Foto fra de to feltturene til Jomfrunut og Hardangerjøkulen.

Foto fra ekskursjonen >>>

Felttur til Finse - Foto
 
Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 30. sep. 2014 11:00 - Sist endret 24. mai 2016 10:31