PhD-studenter i meteorologi i prestisjetunge tidsskrift i juni 2014

To PhD studenter fra Institutt for geofag, Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Lise Seland Graff og Ada Gjermundsen er førsteforfattere på nylig publiserte artikler i to av de mest prestisjetunge tidsskriftene i atmosfærisk vitenskap. Tidsskriftene er Journal of Climate og Journal of Atmospheric Sciences og artiklene ble online i juni 2014. Vi gratulerer de to med artiklene!

Lise Seland Graff. Foto: Geir Holm/UiO

Lise Seland Graff med artikkelen: “Changes in Cyclone Characteristics in Response to Modified SSTs”, Journal of Climate.

I sin artikkel studerer Graff endringer i stormbaner på grunn av økning i havets overflatetemperatur. I tråd med tidligere studier finner hun at stormbanen i midlere breddegrader skifter mot polene. Men viser også at stormene flytter seg raskere, og er sterkere. Derfor utgjør de en større utfordring både til meteorologer og andre som utarbeider værprognoser og til mennesker som lever langs kysten.

Graff, L. S., J. H. LaCasce, 2014: Changes in Cyclone Characteristics in Response to Modified SSTs. J. Climate, 27, 4273–4295. doi: http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00353.1

 

Ada Gjermundsen. Foto: Privat

Ada Gjermundsen undersøker i sin artikkel: “The Atmospheric Response to Surface Heating under Maximum Entropy Production“, Journal of Atmospheric Sciences om en forenklet fysisk modell (fra termodynamikk) kan brukes til å studere temperaturendringer i atmosfæren.

Modellen er kanskje så enkel som en klimamodell kan være og får plass på to ark. Til tross for dette klarer den overraskende bra å vise atmosfæriske temperaturer og varmetransport.

Imidlertid viser Gjermundsen til svakheter i modellen ved at den ikke kan reprodusere skiftende stormbaner beskrevet av Graff og andre. Så modellen må bli mer kompleks før den kan benyttes i klimasimuleringer.

Gjermundsen, A., J. H. LaCasce, L. S. Graff, 2014: The Atmospheric Response to Surface Heating under Maximum Entropy Production. J. Atmos. Sci., 71, 2204–2220. doi: http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-13-0181.1

 

Publisert 11. juni 2014 09:19 - Sist endret 11. juni 2014 13:16