Offisiell åpning for CEED i nye lokaler

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) hadde sin offisielle åpning av senterets nye lokaler i ZEB bygningen den 21. oktober. Åpningen ble gjort av senterleder professor Trond H. Torsvik. CEED og inviterte gjester kunne feire med champagne og kake at senteret nå er på plass i egne lokaler.

Lederne i CEED, fra venstre: Reidar Trønnes, Henrik Svensen, Abigail Bull-Aller, Trond H. Torsvik (Senterets direktør), Carmen Gaina, Pavel Dubrovin og Stephanie Werner. Foto: Gunhild M. Haugnes

Ledere i CEED, fra venstre: Reidar Trønnes, Henrik Svensen, Abigail Bull-Aller, Trond H. Torsvik (direktør), Carmen Gaina, Pavel Dubrovin og Stephanie Werner. Foto: Gunhild M. Haugnes

Senter for Jordens utvikling og dynamikk som er et Senter for fremragede forskning (SFF) er nå endelig på plass i sine nye lokaler i ZEB bygningen på Campus, Blindern. Etter å ha holdt til midlertidig i Fysikk-bygningen i over ett år, fikk CEED allerede i juli flytte inn i sine nye lokaler i Sem Selandsvei.

Den offisielle åpningen av senteret skjedde den 21. oktober, og inviterte gjester kunne se seg rundt i de nyoppussede lokalene, og snakke med forskerne som deltar i CEED. Flere var interessert i den nye avanserte elektroniske globen som kan simulere forskjellig scenario for feks jordskorpens platebevegelser eller også for miljøforandringer. Postdoc Grace Elizabeth Shephard kunne demonstrere det imponerende verktøyet som skal brukes i forskningen ved senteret.

Senteret ble etablert som et SFF senter ved UiO i 2013 med støtte fra NFR (5 + 5 år). Professor Trond H. Torsvik er direktør, med Carmen Gaina som nestleder. Senteret er organisert som en seksjon ved Institutt for geofag - Seksjon for Jordens utvikling og dynamikk. Senterets forskning er knyttet til forståelsen av Jorden og omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkans aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå opphøring av livsformer.

Institutt for geofag gratulerer!

Imponerende globe: Post doc Grace Elizabeth Shephard viser frem den elektroniske globen som kan simulere for eksempel ulike scenario for platetektonikk. Globen brukes i forskningved senteret. Foto: Gunhild M. Haugnes

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 24. okt. 2014 13:07 - Sist endret 10. nov. 2014 15:37