Årsrapport SUCCESS 2013 – Forskning på CO2-lagring bestod midveisevaluering fra NFR

Institutt for geofag er en av samarbeidspartnerne i SUCCESS senteret - SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy. SUCCESS er et av de norske Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Hovedformålet med senteret er å samle tilstrekkelig kunnskap til å lagre CO2 i bakken, trygt og permanent. Nå er senterets årsrapport tilgjengelig på nett.

Illustrasjon: Framside: SUCCESS Årsrapport for 2013.

Framside: SUCCESS Årsrapport for 2013.

Årsrapport SUCCESS

SUCCESS senteret er et av de norske Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), og hovedformålet med senteret er å samle tilstrekkelig kunnskap til å lagre CO2 i bakken, trygt og permanent. Senteret ble etablert i 2009.

I fjor var året for konfirmasjonen for SUCCESS i og med at senteret bestod Forskningsrådetets midtveisevaluering.

Det betyr at Forskningsrådet har innvilget videreføring av senteret for de siste tre årene av den planlagte åtte-års perioden. Dette er en bekreftelse på forskningskvalitet og riktig forskningsretning for senteret sålangt.

Rapporten viser et aktivt år for SUKSESS forskerteamene både ved UiO og UiB.

Les åsrapporten for 2013 på nettet.

 

By Gunn Kristin Tjoflot
Published June 27, 2014 3:45 PM - Last modified June 30, 2014 9:50 AM