EarthFlows og LATICE er nye endringsmiljøer ved MN-fakultetet

Institutt for geofag skal lede to av de fem nylig oppnevnte endringsmiljøene ved MN fakultetet. Professor Bjørn Jamtveit skal lede et endringsmiljø EarthFlows, og professor Lena Tallaksen skal lede prosjektet LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

Lena Tallaksen skal lede et av de nye endringsmiljøene. Her presenterer hun prosjektet Latice.

Lena Tallaksen skal lede et av de nye endringsmiljøene. Her presenterer hun prosjektet Latice.

Fem nye endringsmiljøer er plukket ut ved MN-fakultetet, UiO på styremøtet mandag 8.12.2014.

To av de nye endringsmiljøene skal ledes fra Institutt for geofag. Professor Bjørn Jamtveit skal lede endringsmiljøet EarthFlows, og professor Lena Tallaksen skal lede prosjektet LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

I alt  var det 14 forskningsmiljø som hadde søkt om å bli endringsmiljø denne gangen.

Kort om de to nye endringsmiljøene

EarthFlows

Prosjektet handler om å lære mer om grenseoverflaten mellom væske og fast stoff som for eksempel jord - i ulike geologiske prosesser på jorda. Det er snakk om vann i alle former, gasser rundt jorda, magma, isbreer, stein med mere. I arbeidet tas blant annet i bruk satellittdata, bølgedata, samt studier at errosjonslinjer.

Prosjektet skal ledes av professor Bjørn Jamtveit ved Institutt for geofag. Det deltar også forskere fra Fysisk institutt og Matematisk institutt

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments)

Klimaendringene slår kraftigere inn i de høyere breddegradene. Målet med LATICE er å etablere verdensledende kompetanse innen land-atmosfære interaksjoner i kalde klimaområder. Det handler om det aller meste - som jord, vegetasjon, snø, isbreer, innsjøer, fjell etc. Prosjektet vil også studere hvordan klimaendringene vil påvirke disse prosessene.

Prosjektet ledes av professor Lena Tallaksen ved Institutt for geofag. I tillegg til geoforskere deltar forskere fra Institutt for informatikk og Naturhistorisk Museum.

Institutt for geofag gratulerer!

Publisert 8. des. 2014 16:42 - Sist endret 3. jan. 2021 22:28