2015 - Side 2

Utforsking av nye områder og nye knausar ovenfrå, Alvar Braathen beveger seg mot kanten med forsiktighet. Foto: Trias Nord, Institutt for geofag
Publisert 6. feb. 2015 14:42

Eit team på 11 geologar drog ut frå Longyearbyen i august 2014. Deira mål var Egdeøya i øygruppa Svalbard. Målet var å undersøkja ulike geologiske forhold i området. Teamet inkluderte ein nyleg tilsatt PhD og ein postdoc knytta til Trias Nord prosjektet. I tillegg var det med fleire meir erfarne vitenskapelig ansatte og samarbeidande partnarar frå so langt borte frå som Italia og USA. Oppgåvene til laget var fleire.