"Excellence in refereeing Award 2014" utmerkelse til Olivier Galland

Forsker Olivier Galland fra Institutt for geofag mottok nylig en utmerkelse "Excellence in refereeing Award 2014" fra American Geophysical Union (AGU), for sin innsats for Journal of Geophysical Research, Solid Earth.

Olivier Galland. Foto: Privat.

Excellence in refereeing Award 2014

Olivier Galland fra GEO Physics of Geological processes, Institutt for geofag har bidratt til fagfellevurdering av artikler for American Geophysical Union (AGU). Nylig fikk han en utmerkelse for sin innsats om fagfellevurderer for Journal of Geophysical Research; Solid Earth for 2014.

Utmerkelsen Excellence in refereeing Award blir tildelt de som utfører fagfellevurdering for AGU for gode gjennomganger av artikler, og for å gi konstruktive tilbakemeldinger til artikkelforfatter.

Flere fagfellevurderere fikk priser for sitt arbeid i andre AGU-journaler for 2014. Utmerkelsen gis av AGU på bakgrunn av anbefaling av redaktørene for journalene.

AGU skriver at de betrakter fagfellevurdering som en viktig pilar i deres arbeid, og ønsker med utmerkelsen Editors' Citations for Excellence in Refereeing å bidra til å gjøre fagfelle vurderingsarbeidet mer synlig.

Institutt for geofag gratulerer!

 

Publisert 29. mai 2015 09:39