Styrking av norsk forskning og utdanning i klimaendringer

Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005.  Finse. Foto: Institutt for geofag

Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005, Finse. Foto: Institutt for geofag

Forskerskole på klimaendringer - CHESS

Den primære oppgave for den nye forskerskolen CHESS - Changing climates in the coupled earth system - er å utdanne doktorgradsstudenter i Norge, innen ulike temaer knyttet til klimaet nå og i fortiden. Skolen vil bli koordinert av Universitetet i Bergen (under førsteamanuensis Thomas Spengler).

Skolens virksomhet vil bli organisert av et nasjonalt styre som inkluderer to forskere fra Universitetet i Oslo; Carmen Gaina (geodynamikk) og Joseph LaCasce (meteorologi) samt andre forskere fra Universitetene i Bergen, Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard - UNIS.

CHESS følger i kjølvannet av forskerskolen ResClim, som gav kurs til over 100 studenter innen en rekke emner, fra luft-is-hav interaksjoner til klima i tidligere epoker.

Klimaendringer i oseanisk og atmosfærisk sirkulasjon, isbreer og isutbredelse i polare strøk

Den nye forskerskolen vil ta opp en rekke viktige spørsmål i klimaforskningen, inkludert endringer i oseanisk og atmosfærisk sirkulasjon, samt endringer i isbreer og isutbredelse i polare strøk.

Skolen skal også studere tidligere tiders klimaforhold, da klimaet ofte var i forandring på grunn av for eksempel endringer i fordelingen av land og hav og vulkansk aktivitet.

Under skolen, vil norske og internasjonale spesialister gi foredrag, workshops og sommerskoler vil bli organisert ulike steder, samt at midler vil være tilgjengelig for norske doktorgradsstudenter for å jobbe og studere i utlandet. CHESS vil også støtte ulike "hands on" kurs i søknads- og artikkelskriving, presentasjonsteknikk og undervisning.

Styrking med en ny vitenskapelig stilling

I tillegg til den nye forskerskolen har Institutt for geofag blitt tildelt fra NFR en ny professor II stilling. En stilling som nå er besatt av Kerim Hestnes Nisancioglu, Bjerknessenteret for klimaforskning (Universitetet i Bergen).

Den nye professor II stillingen vil inngå i et samarbeid med forskere fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) og Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs) på ulike problemer i paleoklima, særlig på årsaker og naturen til ekstreme klimaforhold i Jordens geologiske fortid. Prof. Nisancioglu vil holde foredrag for studenter registrert ved CEED og MetOs og veilede studenter involvert i relevante forskningprosjekter.

 

Emneord: Klimaendringer, Klima
Publisert 17. apr. 2015 11:15 - Sist endret 31. okt. 2018 15:31