Tre fra Institutt for geofag får FRINATEK prosjektmidler

Institutt for geofag får støtte til tre prosjekter fra Fri prosjektstøtte / FRINATEK fra Forskningsrådet. Dette ble klart fredag 4. desember og innebærer støtte til to forskerprosjekter, samt støtte til et prosjekt i kategorien "Unge forskertalenter" til Mathew Domeier fra CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk.

Institutt for geofag, UiO

Institutt for geofag, UiO.

Totalt skal Forskningsrådet tildele 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte. Hele 960 millioner kroner tildeles nå i desember, mens 1 milliard tildeles i Toppforsk tildelingen i slutten av januar 2016. 

Støtten til realfagsprosjekter deles ut av fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK), og utgjør i denne fordelingsrunden 253 millioner kroner fordelt på 35 prosjekter.

Institutt for geofag har i denne runden fått prosjektstøtte fra 2016 til disse:

Unge forskertalenter:

  • A Model of Global Tectonics for the Last 600 Myr, Mathew Domeier, postdoktor

Forskerprosjekter:

  • Hyperextension in magma-poor and magma-rich domains along the pre-Caledonian passive margin of Baltica, Torgeir B. Andersen, professor
  • Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography, Francois Renard, forsker

Alle prosjekt som har søkt på midler har blitt nøye vurdert av eksperterpaneler. I praksis er det kun søknader med samlet karakter 6 eller 7, som er aktuelle for bevilgning skriver NFR på sine nettsider.

Institutt for geofag gratulerer!

 

Les artikler

Pengedryss til unge forskertalenter, Uniforum 4.12.2015

2 milliarder til frie prosjekter, Khrone, 4.12.2015

 

Les mer om FRINATEK på NFR sine websider.

Publisert 7. des. 2015 15:48 - Sist endret 4. apr. 2022 10:30