80 års jubileum for GÆA NORVEGICA

Studentforeningen ved Institutt for geofag - GÆA NORVEGICA - ble stiftet i 1935, og kunne nå i oktober 2015 invitere til jubileumsfeiring. GÆA er blitt 80 år gammel, og er en av UiOs eldste studentforeninger.

Jotunheimen: Bildet viser professor Holtedahl med geologistudenter på en ekskursjon til Jotunheimen på 50-tallet. Foto: Privat/Odd Nilsens, Gæa Norvegica (2014).

Jotunheimen: Bildet viser professor Holtedahl med geologistudenter på en ekskursjon til Jotunheimen på 50-tallet. Foto: Privat/Odd Nilsens, Gæa Norvegica (2014).

Jubilanten GÆA

Studentforeningen ved Institutt for geofag fyller i 2015 imponerende ;80 år. Med på jubileumsfesten den 17. oktober kom mange av GÆAs medlemmer, en rekke høvdinger fra tidligere år, i tillegg flere ansatte ved Institutt for geofag. Men studentene var helt klart i flertall.

GÆAs styre jubileumsåret 2015, bakre rad: Nicolai Martinsen, Anna Vårheim, Jonas Olsen, Gaute Sikvelkand, Haakon Nedberg, Even Stokkebekk og Eivind Straume. Foran: Kristine Giles, Thea Faleide, Kathrine Klæboe, Johanne Helvik og Marthe Guren. FOTO: Institutt for geofag

GÆA har vært og er en viktig sosial og faglig møteplass for geostudentene, og ble formelt stiftet i 1935.

Professor i geologi Olaf Holtedahl (1885-1975) var en viktig pådriver og inspirator for at den nye foreningen kom til. Nå i dag omfatter foreningen alle studentene ved instituttet fra alle studieretninger og instituttes fagområder.

Foreningen med sine 80 år er en av de eldste studentforeningene ved Universitetet i Oslo.

Samler studentene

Foreningen har som mål i å bidra til at det sosiale miljøet ved instituttet skal være så godt som mulig - både for studenter og ansatte ved Institutt for geofag.

Den er aktiv med semesterstartsfester, julebord, møter, og slik som denne lørdagen - feiring av jubileum. Taler fra institutteder Brit Lisa Skjelkvåle og professor emeritus Knut Bjørlykke fikk satte jubilanten i perspektiv og en standup komiker fikk opp latteren. Jubileet ble feiret med 5 i stil for den aktive "80 åringen".

Noen av GÆAs høvdinger på jubileet, fra venstre; Marte Guren, Elen Roaldset, Finn Erik Skaar, Hilde Skauli, Knut Kvingan, Ellen Eckhoff Planke, Nicolai Martinsen og Eivind Straume. FOTO: Institutt for geofag

Instituttleder Skjelkvåle utdypet i sin tale at studentforeninger har en viktig funksjon som nettverksarena.

- Det at studentene får anledning til å knytte nettverk med andre studenter uansett fagretning og kull kan de dra nytte av, og ha glede av lenge etter at de er ferdige med studiene på Blindern. Det er også viktig med en god og aktiv studentforening som GÆA er, når studiene spenner så vidt som de gjør på geofag, sier Skjelkvåle,

Planlegging fra januar

Arrangementskomiteen, fra venstre; Kathrine Klæboe, Eivind Straume, Marthe Guren. FOTO: Institutt for geofag

Arrangementskomiteen for jubileet hadde tre ildsjeler med Eivind Straume som førstemann. Alle kunne si seg godt fornøyd med kvelden. De tre har sammen lagt en betydelig innsats i få til jubileet, et arbeid som startet allerede i januar.

Foreningen er svært gammel og Marthe som er nestleder for GÆA kan fortelle at de har alle møtereferater fra oppstartståret 1935 til nå, Dette må være en rekord og imponerende orden i en studentforening. Marthe er forresten oldebarn av Arne Grønli som var med å stifte foreningen i 1935.

Stolt og lang historie

Det er ikke mange aktive studentforeninger forunt å runde 80 år. Foreningen ble stiftet høsten 1935 av studenter på en fagekskursjon til Vatnahalsen Hotell ved Myrdal, Hordaland. Denne var ledet av professor i geologi Olaf Holtedahl, som var viktig for at foreningen kom til.

Seniorer på jubileum; Knut Bjørlykke og hans tidligere hovedfagsstudent Finn Erik Skaar. FOTO: Institutt for geofag

Foreningen fikk sin egen orden "Den gyldne hammer", og foreningen oppsto opprinnelig som et ordenskapitel for denne. Nå i dag er GÆA en studentforening for alle geofagstudentene.

En av gjestene var professor emeritus Knut Bjørlykke som også er innehaver av Den gyldne hammer. Han har fulgt foreningen i nesten 60 år. Han husker spesielt 25 års jubileet i 1960 da ansatte og deltagere fra andre forskningsinstitusjoner deltok. Denne gang var det færre studenter, og møtene og festene var mer preget av at de vitenskapelig ansatte og deres nettverk fulgte opp studentene både faglig og sosialt.

Vi spurte om han husker noen gode historier fra årene som har gått, og Bjørlykke trekker frem den nesten syv ukers lange ekskursjonen som GÆA arrangerte i 1959 med buss fra Oslo til Napoli, Italia. Blant annet kunne de studere Stromboli og Vulcano nærmere, professor Trygve Strand og Harald Bjørlykke/NGU var med som faglig støtte. - Deltagerne overnattet for det meste i telt, og det hele ble holdt på mest mulig lavkost, det var ikke så dyrt å reise før, avslutter Bjørlykke.

Institutt for geofag gratulerer!

 

Les mer om historiske GÆA:

Gæa Norvegica - Geologstudentenes forening - Glimt fra de første decennier, av Odd Nilsen, 2014 (pdf).

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 28. okt. 2015 16:02 - Sist endret 16. okt. 2018 15:08