Georessurser og miljø - EVU Geofag i skolen

EVU emnet - Georessurser og miljø (GEO2930V) har søknadsfrist 1. august. Målgruppe er lærere som underviser i geofag på VGS.

Georessurser og miljø GEO2930V er et EVU emne for lærere. Foto/NRS + collage/GKT

Georessurser og miljø GEO2930V et EVU emne for geolærere på VGS. Foto/NRS + collage/GKT

Georessurser og miljø (GEO2930V)

I Geofag i skolen programmet tilbyr Institutt for geofag EVU-emnet - Georessurser og miljø (GEO2930V) studieåret høsten 2015 / våren 2016.

Forståelsen av begrensninger i georessurser og samenhengen mellom bruk av ressursene og påvirkning på miljøet er viktig kunnskap for dagens elever. Emnet Georessurser og miljø kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser og fagdidaktikk med hovedvekt på bruk av underveis- og sluttvurdering

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er et etter og videreutdanningsprogram i geofag for de som underviser i geofag på videregående skole. Emnet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning uten studiepoeng. 

Emnet er et deltidsstudium med fire samlinger i Oslo i studieåret 2015/2016, dvs to samlinger på høsten 2015 og to våren 2016. Les mer om emnet på egen webside.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 27. juli 2015 18:36 - Sist endret 28. okt. 2019 10:09