Etter- og videreutdanning - Geofag i skolen - Georessurser og miljø

Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Studieåret 2015/16 tilbyr Institutt for geofag, UiO emnet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere –  Georessurser og miljø (GEO2930V). Emnet kan tas som videreutdanning eller som etterutdanning. Søknadsfrist er 1. august.

Georessurser og miljø GEO2930V er et EVU emne for lærere. Foto/NRS + collage/GKT

Georessurser og miljø GEO2930V er et EVU emne for lærere. Foto/NRS + collage/GKT

Geofag i skolen – Georessurser og miljø (GEO2930V)

I Geofag i skolen programmet tilbyr Institutt for geofag EVU-emnet Geofag i skolen - Georessurser og miljø (GEO2930V) for studieåret 2015/16. Forståelsen av begrensninger i georessurser og samenhengen mellom bruk av disse og påvirkning på miljøet er viktig kunnskap for dagens elever.

Emnet gir deg en innføring i de geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser. Samtidig får du en innføring i fagdidaktikk med hovedvekt på klargjøring av elevenes forståelse for ressurser og miljø.

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er et etter og videreutdanningsprogram i geofag for de som underviser i geofag i videregående skole. Emnet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Emnet er et deltidsstudium med fire samlinger i Oslo i studieåret 2015/2016, dvs to samlinger på høsten 2015 og to våren 2016. Les mer om emnet på egen webside.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 7. apr. 2015 10:46 - Sist endret 28. okt. 2019 10:36