NY forskerskole for Earth and Planetary studier

Norges Forskningsråd har finansiert syv nye nasjonale forskerskoler innen frie temaer for perioden 2016-2023. En av de nye er forskerskolen Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets, der Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon.

Ny forskerskole ved UiO: Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP). Foto: UiO/Ståle Skogstad

Ny forskerskole ved UiO: Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP). Foto: UiO/Ståle Skogstad

Dynamikk og evulasjon av Jorden og planeter

CEED har nylig blitt tildelt midler til en ny nasjonal forskerskole fra Norges Forskningsråd (NFR).

Målet med Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP) er å utdanne forskere om vitenskapen om Jorda og planetene på en helhetlig måte; plassere Jordas struktur og utvikling i et et planetært perspektiv.

Norske geofaglige forskningsmiljøer har til nå hatt begrensede ressurser for å håndtere globale, storskala-prosesser og endringer knyttet til forskning på Jorda dvs jordens indre kjerne, mantelen og jordskorpen og deres interaksjon med atmosfæren og hydrosfæren.

Studieretninger, tema og metoder

DEEP vil samle den beste nasjonale og europeisk ekspertisen, og bruke den til å utdanne doktorgradsstudneter i følgende disipliner, emner og metoder:

  • Hoveddisipliner: geofysikk, mineralogi, geokjemi, sammenlignende planetologi
  • Hovedtemaer: Vekst og indre segregering av planetene; planet-skala dynamikk (mantelkonveksjon, vulkanisme, tektonikk, samvirkning mellom faste planeter og deres atmosfærer og hydrosfærer
  • Metode: Observasjon, laboratorieforsøk og numeriske beregninger

DEEP er en av syv nye nasjonale forskerskolene, og vil motta 24 mill kroner over en periode på 8 år, fra 2016 til 2023.

For å forberede studentene på en aktiv og tverrfaglig forskningsgjerning, vil skolen gi intensivkurs for stipendiater ved norske universiteter og andre nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner. Disse kursene vil fokusere på fire forskjellige temaer:

  1. Planetær fysikk and global tektonikk: Studier av de fysiske og tektoniske prosessene som bestemmer  egenskaper og utvikling av Jorda og planetene.
  2. Planetenes indre: materialer, struktur and dynamikk: Studier av varme- og masse-strømmer i planeters kjerne og mantel. Jordas mineralogi, seismologi og struktur.  Smelteforhold og kjemisk heterogenitet i mantel og skorpe.
  3. Sammensetning og utvikling av den faste Jorda Studier av skorpe, lithosfære og asthenosfære, basert på geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser og geodynamisk modellering.
  4. Samvirkning mellom den faste Jorda og fluid-sfærene: Studier av kjemisk resirkulering mellom geosfærene. Påvirkningen fra manteldynamikk, platetektonikk og vulkanisme på det globale miljøet og klimautviklingen.

Ledelse og partnere

Den nye forskerskolen vil bli ledet av Stephanie Werner, Reidar Trønnes og Carmen Gaina, og er lokalisert på CEED / GEO - Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Stephanie Werner vil bli direktør for skolen i en halv stilling. En koordinator vil bli ansatt på full tid for å koordinere de nye studiene.

Kjernegruppen for skolen består av flere forskningsmiljøer innenfor geofag ved UiO, UiB, UiT og NTNU. Miljøene har fokus på ulike aspekter av Jordas utvikling og dynamikk og sammenlignende planetologi..

Fra UiO deltar også Naturhistorisk Museum, Institutt for informatikk (IFI) og Institutt for kjemi (KI) som partnere.

Flere andre nasjonale institutter vil også delta med forelesere på seminerer og kurs om med doktorgradsveiledning.  Disse inkluderer Norges geologiske undersøkelse (NGU), NORSAR, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og Norsk Romsenter (NRS).

Om"Forskerskoler"

Ordningen for nasjonale forskerskoler er en del av arbeidet med å skape en bedre ramme for opplæring av unge forskere.

Forskerskolene har blitt etablert for å fremme rekruttering, påvirke til at doktorgradskandidater klarer å fullføre sine doktorgrader, redusere tid til de blir ferdige, og for å styrke internasjonalisering av utdanning av forskere i Norge.

Les mer om forskerskoler på NFRs websider.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 5. nov. 2015 11:09 - Sist endret 5. nov. 2015 11:09