Bernhard Steinberger valgt inn i det Norske Vitenskaps-Akademi

Blant årets nyoppnevnte medlemmer til Det Norske Vitenskaps-Akademi er forsker Berhard Steinberger fra Institutt for geofag og CEED. I år fikk akademiet i alt 30 nye medlemmer; 17 norske og 13 utenlandske, inkludert årets to Abelprisvinnere.

Steinberger overrekkes diplom fra preses DNVA Kirsti Strøm Bull. Foto: Thomas Eckhoff, DNVA

Steinberger overrekkes diplom fra preses DNVA Kirsti Strøm Bull. Foto: Thomas Eckhoff, DNVA

Nyvalgt medlem

Bernhard Steinberger er nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi som utenlandsk medlem i den matematisk-naturvitenskapelige klassen.

Steinberger har lenge deltatt i forskning på Jordens oppbygning og de dynamiske prosesser som skjer mellom Jordens mantel og jordskorpen. Steinberger har deltatt i Senter for geologiske prosessers fysikk (2003-2013), og er nå en sentral forsker i Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), et Senter for fremragende forskning ved MN-fakultetet.

Berhard Steinberger har sin hovedstilling i GFZ German Research Centre for Geosciences, Tyskland.

Institutt for geofag og CEED gratulerer!

 

Om medlemskap i DNVA

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

 

Publisert 18. mai 2015 12:51 - Sist endret 24. mai 2015 16:30