Svalbards eldgamle fjell er bevart

Svalbards fjell er eldre enn vi før har trodd. På forskningstokt for å ta prøver på Spitsbergens tinder fant forskerne fjell som var eldgammelt og lite utsatt for erosjon. Studie fra UNIS, Institutt for geofag m.fl. Se flotte bilder fra Svalbards fjellverden​!

Foto: Mennesker blir små i fjellmassivene på Svalbard. På mange av fjelltoppene som forskerne tok prøver fra var det første gang det trolig har vært mennesker. Foto: Endre Før Gjermundsen

Mennesker blir små i fjellmassivene på Svalbard. På mange av fjelltoppene som forskerne tok prøver fra var det første gang det trolig har vært mennesker. Foto: Endre Før Gjermundsen

Svalbards fjell er eldre enn vi før har trodd. På forskningstokt for å ta prøver på Spitsbergens tinder fant forskerne fjell som var eldgammelt og lite utsatt for erosjon. Studien publisert i Nature Geoscience er gjennomført av Endre Før Gjermundsen, kolleger fra UNIS, m.fl., Otto Salvigsen, Institutt for geofag er medforfattar.

Gjermundsen hadde sin forskningsmessige base på UNIS, men var også tilknyttet Institutt for geofag, UiO, ved medveiledere Otto Salvigsen og Andreas Max Kääb, og han var del av MN fakultetets PhD program.

Rndre Før Gjermundsen tok sin doktorgrad i 2013 om hvor store og aktive isbreer var nord på Spitsbergen på Svalbard under Kvartærtiden, dvs. under de siste istidene. Doktorgraden ble gjennomført hovedsakelig ved UNIS under hovedveileder Anne Hormes (nå ansatt ved Gøteborgs Universitet)og delvis ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Nå har han og forskerkolleger publisert sine forskningsresulater om tindene på fjellmassivee nord på Spitsbergen, Svalbard i en artikkel i Nature Geoscience. Fjellmassiver, som nå antas er eldre enn det vi før har trodd.

Gjermundesen og kollegaer fra bl.a. UNIS tok seg opp på 8 av de spisse utilgjengelige fjelltoppene tok med seg steinprøver som de så analyserte. Isotopanalyser av steinprøvene viste at tindene er svært gamle, og de har trolig blitt bevart under tynne ispansre og svært kalde forhold.

Førsteforfattar av Nature Geoscience artikkelen er Endre Før Gjermundsen. I tillegg er også Otto Salvigsen fra Institutt geofag vært medforfattar. Forskningsartikkelen har resultert i en rekke mediaoppslag på vitenskaplige nettsider i Norden siden den ble publisert. Se lenker til høyre for denne artikkelen.

 

Referanse artikkel i Nature Geoscience:

Gjermundsen, E.F, Briner, J.P., Akcar, N., Forors, J., Kubik, P. W., Salvigsen, O., & A. Hormes. 2015. Minimal erosion of Arctic alpine topography during late Quaternary glaciation. Nature Geoscience, 2015-09-16(2015), doi:10.1038/ngeo2524

Foto fra Svalbards fjellverden

Se fantastiske fotografier fra ulike ekspedisjoner som forskerteamet fra UNIS m.fl har gjort på Spitsbergens fjelltinder. Alle bilder er tatt av Endre Før Gjermundsen; all copyrights reserved.

Fjellet ”Kjøkkensjefen”: Bildet viser Helge Kaasin som sjekker mulighetene for steinprøvetaking på fjellet ”Kjøkkensjefen” (1028 moh) i Losvikfjella, Nordvest på Spistbergen. Fjellet ”Kongen” (1458 moh) kan skimtes til høyre i bakgrunnen (mot sør). Bildet er tatt i april. Foto: Endre Før Gjermundsen
Conwaykammen: Dette bildet viser tydelig isbredekket på tinder i fjellmassivet på Svalbard. Conwaykammen (1185 moh) sør for Hornsund, i Sør-Spitsbergen Nasjonalpark. Brefallet til høyre (Jakobstigen) gir tilkomst fra øst til Hornsundtind, som er rett til høyre for dette bildet. Bilde fra helikopter. Bildet er tatt i månedsskiftet juni/juli. Foto: Endre Før Gjermundsen
Hornsundtind: Toppeggen av Hornsundtind i Sør-Spitsbergen Nasjonalpark bryter så vidt gjennom omkranset tåke. Bilde tatt fra helikopter i retning sør-vest månedsskftet juni/juli. Foto: Endre Før Gjermundsen
Gløersenfjellet: Bildet viser Anne Hormes og Carl Petter Nielsen på vei opp Gløersenfjellet med høyde 832 moh, beliggende i Sør-Spitsbergen Nasjonalpark (bildet er tatt i april). Foto: Endre Før Gjermundsen
Hornsundtind: Utsikt nordover mot Hornsund fra toppen av Hornsundtind (1431 moh.) i Sør-Spitsbergen Nasjonalpark en fin dag i juli. Hornsundtind er kanskje det mest kjente klatrefjellet på Svalbard, men har ikke mer enn et snaut ti-talls kjente bestigninger til sammen. Det fleste bestigninger har vært på vinteren. Foto: Endre Før Gjermundsen.

Kreditering og takk!

  • Alle foto over er tatt av Endre Før Gjermundsen, all copyrights reserved. Fotografiene er gjengitt på web med tillatelse fra fotografen.
Publisert 9. okt. 2015 12:20 - Sist endret 31. okt. 2018 15:53