Hederlig omtale til kunnskapsoppbygging

Geoprofessorene Henning Dypvik og Arild Andresen samarbeider med geomiljøet ved University of Dar es Salaam for undersøke Mandawabassenget utenfor Tanzania. Prosjektet er støttet av Statoil og Statoil Tanzania fikk nylig hederlig omtale fra Tanzanias president for å bygge opp utdanning og kompetanseutvkling i landet. Et arbeid som geoprofessorene har bidratt i.

Foruten arbeid i felt har forskerne logget sedimentære kjerner ved TPDC sitt kjernelager. PhD-student Katrine Fossum til høyre på bildet. Foto: Orhan Mahmic, Institutt for geofag

Foruten arbeid i felt har forskerne logget sedimentære kjerner ved TPDC sitt kjernelager. PhD-student Katrine Fossum til høyre på bildet. Foto: Orhan Mahmic, Institutt for geofag

Viktig kunnskapsbygging

Gjennom sin forskning har Dypvik og Andresen samt flere stipendiater og masterstudenter bidratt i forskning og kunnskapsoppbygging i fagmiljøet for geologi ved University of Dar es Salaam (UDSM). Kunnskap som kan gi Tanzania bedre kunnskap til å forvalte sine egne naturressurser.

Nylig fikk Statoil Tanzania, der denne forskningen inngår, hederlig omtale i form av utmerkelsen «Presidential Award» fra presidenten i Tanzania for sitt bidrag til høyere utdanning og kompetanseutvikling i Tanzania. Presidential Award er en utmerkelse som henger høyt.

Undersøkelser av Mandawabassenget

Samarbeidsprosjektet mellom geofag/UiO og UDSM ble opprettet for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget ved kysten av Tanzania og å sammenlikne denne med den geologiske utviklingen man kjenner i petroleumsforekomstene utaskjærs.

Professorene startet prosjektet i 2010, i nært samarbeid med professorer fra Universitetet i Dar Es Salaam og forskere fra Tanzanias oljedirektorat (TPDC). Med seg i arbeidet har de hatt to doktorgradsstipendiater og flere masterstudenter fra begge universitetene. Det har blitt mang en tur til Tanzania opp gjennom årene for de to geoprofessorene og de involverte.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i norsk geofaglig forskningsmiljø. Les om denne forskningen i en serie artikler på nettstedet geoforskning.no, lenker til høyre.

I tillegg til Institutt for geofag har også NTNU vært med på samarbeidet med å bygge opp en petroleumsutdanning i Tanzania.

Om Presidential Award

The 2014 Presidential Award on Extractive Industry for Corporate Social Responsibility and Empowerment ble tildelt Statoil Tanzania den 23. april 2015. Tildelingen ble gjort av Dr. Gharib Bilal, Vice President of the United Republic of Tanzania.

 

Publisert 18. mai 2015 12:57 - Sist endret 18. mai 2015 12:57