IACS Early Career Scientist pris til Thorben Dunse

Gratulerer til forsker og glasiolog Thorben Dunse, Institutt for geofag. Han er en av to unge forskere som nylig ble nominert til Early Career Scientist Prize 2016 av International Association of Cryospheric Sciences (IACS).

Thorben Dunse, her på Mount Robson, British Columbia, Canada. Foto: T. Dunse

Thorben Dunse, her på Mount Robson, British Columbia, Canada. Foto: T. Dunse

Prisvinnende artikkel om surgende isbreer

Vinnerne av den International Association of Cryospheric Sciences (IACS) 2016 Early Career Scientist Prize ble kunngjort i forrige uke. En av to vinnere er Thorben Dunse, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

IACS Early Career Scientist Prize er en årlig pris som består av en pengepremie pluss et sertifikat tildelt en yngre forsker som har publisert et utmerket vitenskapelige artikkel omhandlende snø, is eller permafrost i forrige kalenderår.

Prisen ble tildelt Dunse som er førsteforfatter av artikkelen Glacier-surge mechanisms promoted by a hydro-thermodynamic feedback to summer melt

Vinnerne av årets pis ble tildelt i sterk konkurranse med 16 nominerte artikler fra andre yngre forskere.

Mekanismer bak surging

Dunse og kolleger fra Institutt for geofag, UiO analyserte i artikkelen unike observasjoner (bakkemålinger og satelittobservasjoner) av en isbres bevegelser under et utbrudd og utvikling av en surge i den største utløpsbreen av Austfonna på Svalbard.

Datasettet gir ny innsikt i de ennå dårlig forståtte mekanismene bak isbreers surging. En surge er en periodisk ustabilitet i isbreen der den øker farten og transporterer store mengden av is nedover breen. Ofte kan iseen beveges seg flere kilometer fremover, til den stanser og faller til ro i en lengre periode med stagnasjon i flere tiår eller opp til flere hundre år.

Forfatterne foreslår en hydro-termodynamisk feed back mekanisme som mobiliserer stillestående is som i utgangspunktet er frosset til breens underlag, som fører til en rask bevegelse fremover og som er starten på en surge.

The possibility of such instabilities caused by warming initially cold marginal ice resisting fast drainage may have major implications for ice sheet stability, skriver forskerpanelet som nominerte artikler til prisen.

Formelt vil prisen bli "presentert" de to vinnerne under neste års IACS Scientific Assembly, 12-17 February 2017 i Wellington, New Zealand.

Thorben er ansatt som forsker i Geografi og hydrologi (GEOHYD) seksjonen ved Institutt for geofag. Han er tilknyttet flere forskningsprosjekter ved instituttet, og deltar i flere prosjekter GLACIODYNice2seaCRYOMET og GreenMAR.

Hans forskningsinteresser fokuserer på responsen av Arktiske isbreer til et klima i endring og tilhørende implikasjoner for havstigning og det marine økosystemet.

Gratulerer til Thorben Dunse!

 

Referanse og lenke til artikkel:

Dunse, T., Schellenberger, T., Hagen, J. O., Kääb, A. M., Schuler, T. V., & C.H. Reijmer. 2015. Glacier-surge mechanisms promoted by hydro-thermodynamic feedback to summer melt. The Cryosphere, 9(1), 197–215 (2015); doi:10.5194/tc-9-197-2015

Om IACS 

International Association of Cryospheric Sciences (IACS) er en organisasjon under International Union of Geodesy and Geophysics. Den ble etablert i 2007 for å underbygge betydningen av kryosfæren (snø, is og permafrost) i Earth System Science.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 19. mai 2016 09:35