Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, 17 juni 2016

I 1994, erklærte FN 17 juni til Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, for å fremme offentlig bevissthet om problemet. The European Drought Centre markerer dagen ved å publisere online et foredrag av Henny A.J. Van Lanen, EDC / Wageningen University med tittel: Large-scale drought: a pan-European view of the hazard, impacts and adaptation

Draught - A pan-European view: 17 Juni 2016 er Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke. Dagen markeres over hele verden. European Drought Centre markerer dagen med å publisere et online foredrag på sine nettsider.

Draught - A pan-European view: 17 Juni 2016 er Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke. Dagen markeres over hele verden.European Drought Centre markerer dagen med å publisere et online foredrag på sine nettsider.

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke

Siden 1995 har 17 juni blitt markert som Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke. Dagen ble etablert av FN for å sette søkelys på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke. Formålet er også å øke folks bevissthet om tørke og ørkenspredning.

Tørke er en av de mest kostbare værrelaterte naturkatastrofene vi har. Tørke skjer regelmessig i Europa og har store samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser. For eksempel er de anslåtte kostnadene ved tørke i 2003 på hele € 8.9 milliarder.

Dagen markeres av European Drought Centre med å publisere en video av et foredrag med Henny A.J. Van Lanen, European Drought Centre / Wageningen University med tittel:

Large-scale drought: a pan-European view of the hazard, impacts and adaptation

Se foredraget online herfra

 

Henny A. J. Van Lanen har publisert tre bøker om tørke, blant de boken - Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions (Iahs Publication). van Lanen er førsteamanuensis i hydrologi ved Wageningen University, Nederland.

 

Om European Drought Centre

The European Drought Centre (EDC), har vært aktivt for 12 år, og er et virtuelt senter for europeisk forskningsmiljø og forvaltningsorganisasjoner og for å fremme samarbeid og kapasitetsbygging mellom forskere og brukere.

Det langsiktige målet for senteret er å styrke europeisk samarbeid for å dempe virkningene av tørke på samfunn, økonomi og miljø.  EDC ledes av professor i hydrologi Lena M. Tallaksen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon om EDC: europeandroughtcentre.com

Se også

Forskergruppen for hydrologi, Institutt for geofag

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 17. juni 2016 10:27 - Sist endret 31. okt. 2018 15:56