Etter- og videreutdanning - Geofag i skolen - Jorda i forandring

Er du eller kjenner du noen som er lærer i geofag på videregående skole? Kommende studieår 2016/17 tilbyr Institutt for geofag emnet GEO2940 - Jorda i forandring. Emnet er et deltidsstudium og kan tas som etter- eller videreutdanning. Søknadsfrist er 1. august.

Aktuelt tema: Isbreer som smelter er gode indikatorer på et varmere klima. Foto: colourbox.no

Aktuelt tema: Isbreer som smelter er gode indikatorer på et varmere klima. Foto: colourbox.no

Geofag i skolen - Jorda i forandring

I Geofag i skolen programmet tilbyr nå Institutt for geofag emnet GEO2940 - Jorda i forandring for kommende studieår 2016/17. Emnet inngår i videreutdanningsprogrammet for lærere i geofag, med vekt på å drive undervisning om en Jord i forandring, jf læreplanen for programfag GEOFAG i videregående skole. 

Emnet består av både geofag og geodidaktikk, omtrent likelig fordelt på hvert område. Emnet kombinerer innføring i geologiske og meteorologiske prosesser og grunnleggende ferdigheter for geofag. 

Det er et deltidsstudium med i alt 4 samlinger i Oslo, to på høsten og to på våren. Undervisningen er variert med mye gruppearbeid, diskusjoner og forelesninger.

Det er nå åpent for å søke opptak via elektronisk skjema tilgjengelig på Institutt for geofag sine nettsider.

Søknadsfrist: 1. august 2016.

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 7. apr. 2016 15:19 - Sist endret 28. okt. 2019 11:09