Nasjonalt laboratorium for geomagnetisme offisielt åpnet!

Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk fra 1973, foretok nylig den offisielle åpningen av The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL). Laboratoriet hostes av CEED og er en nasjonal infrastruktur i samarbeid med UiB, NTNU og NGU.

Professor Trond Torsvik ved CEED og Nobelprisvinner Ivar Giæver stod for åpningen av det nye nasjonale laboratoriet innen geomagnetisme. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Professor Trond Torsvik ved CEED og Nobelprisvinner Ivar Giæver stod for åpningen av det nye nasjonale laboratoriet innen geomagnetisme. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Det nyåpnede laboratoriet skal tilby norske og internasjonale forskere og andre med interesse innen geomagnetisme tilgang til høyteknologiske instrumenter, teknisk assistanse og vitenskapelig kompetanse. Laboratoriet består av i alt 8 høyteknologiske instrumenter og hostes og driftes av CEED ved Institutt for geofag, UiO.

Forskning på geomagnetisme er relevant for et bredt spekter av fagområder, i alt fra studier innen paleomagnetisme, bergartsmagnetisme, mineralmagnetisme, og andre relaterte tverrfaglige felt.

Tematisk forskningområde

Geomagnetisme er et av CEEDs tematiske forskningsområder (1 av i alt 6 tema), og ledes av forsker Pavel Doubrovine, som i tillegg med Torsvik har vært helt sentral i å bygge opp den nye nasjonale infrastrukturen. Doubrovine leder også laboratoriet og dets virksomhet. 

Laboratoriet skal undersøke paleomagnetisme i steinprøver slik som disse. Foto: GKT/UiO

Som laboratorium er Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL) et samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Laboratoriet støttes av Norges forskningsråd og CEED.

Se også www.iggl.no – for å lære mer om:

 • Laboratoriet og utstyret
 • Muligheter for å besøke IGGL og bruke instrumentene
 • Programvare og dataressurser til forskning i paleo- og bergartsmagnetisme

  Oppkalt etter fysikeren Ivar Giæver

  Laboratoriet er oppkalt etter Ivar Giæver, en norsk-amerikansk fysiker, opprinnelig fra Bergen, som i 1973 ble tildelt Nobelprisen i fysikk sammen med Leo Esaki og Brian Josephson. 

  Giæver er Vista-professor ved Universitetet i Oslo fra 1989. I tillegg er han æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Det er hans forskning på superledere som gjør han relevant for IGGL og at laboratoriet har lånt hans navn. Giæver har før vært tilknyttet PGP ved UiO, et tidligere SFF (2003-2013), ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiO.

  Les mer om Ivar Giæver (nobelprize.org).

   Publisert 8. sep. 2016 17:05 - Sist endret 9. sep. 2016 19:23