Professor Jón Egill Kristjánsson til minne

Professor i meteorologi Jón Egill Kristjánsson ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, omkom i en tragisk ulykke i Jotunheimen 14. august 2016, 55 år gammel.

Professor Jón Egill Kristjánsson under en presentasjon av sluttrapport i forskningsprogrammet EuTRACE, sommeren 2015, ved IASS i Berlin. Foto: (c) IASS/David Ausserhofer.

Professor Jón Egill Kristjánsson under en presentasjon av sluttrapport i forskningsprogrammet EuTRACE, sommeren 2015, ved IASS i Berlin. Foto: (c) IASS/David Ausserhofer.

Jón Egill Kristjánsson ble født på Island i 1960. Han studerte i Bergen der han tok sin doktorgrad på skyer i værvarslingsmodeller. Ved UiO ble han ansatt i 1993, og har hatt sitt virke her frem til nå. Hans mest sentrale forskningsfelt var skyenes rolle for klimaet og samspillet mellom forurensningspartikler og sky- og nedbørdannelse. Et annet forskningsfelt var utviklingen av lavtrykk over Atlanterhavet, der han bl.a. ledet et stort prosjekt om polare lavtrykk i forbindelse med Det internasjonale polaråret.

Kristjánsson var en ledende internasjonal ekspert, publiserte mye og var etterspurt som foredragsholder og samarbeidspartner i Norge og internasjonalt. Han ble æresdoktor ved Universitetet i Stockholm i 2013. Han var en talsmann for grunnleggende forskning, samtidig var han seg bevisst ansvaret for at resultatene skulle bli tatt i bruk til alles beste. Han samarbeidet godt med Meteorologisk institutt om dette.

Jón Egill var en ledertype. og la mye tid og engasjement i utviklingen av Institutt for geofag ved UiO. Han var en sterk person med sine meningers mot. Han argumenterte klart, på en rolig og saklig måte, og var fast og stø. Han forberedte seg alltid godt og opptrådte med stor integritet. Jón Egills samfunnsbevissthet førte ham inn i et stort og kunnskapsbasert engasjement for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Dette ledet ham de siste årene inn i forskning på mulige inngrep vi mennesker kan gjøre for å motvirke klimaendringene dersom disse skulle vise seg å gi særlig store skader, såkalt geo-engineering. Her satte han viktige spor. Hans vide interesse også for historie og politikk var viktige elementer i diskusjonene på dette området.

Han hadde et stort engasjement i undervisningen ved Institutt for geofag, både i forelesningssalen og i veiledning av master- og doktorgradsstudenter. Han nøt stor respekt blant studentene for sin faglige kunnskap, entusiasme og evne til å utvikle unge talenter til modne forskere. Her var hans sosiale karakter av stor betydning. Som kollegaer vil vi savne hans brede og dype kunnskap, hans grundighet, hans faglige ledelse, og ikke minst hans gode kommentarer, smil og latter.

 

Av Brit Lisa Skjelkvåle - Instituttleder, Joe Lacasce, Terje Berntsen, Øystein Hov, Trond Iversen, Kirstin Krüger, Frode Stordal, professorer ved Institutt for geofag, Seksjon for Meteorologi og oseanografi, UiO

Kolleger ved UiO-geofag

Publisert 25. aug. 2016 15:40