Store kunnskapshull i myra

Alle som ferdes i norsk natur vet at de ofte kan støte på myrlendt terreng. Inntil nå har det vært stor usikkerhet om hvor stort areal denne landskapstypen utgjør, men en kartlegging i 2015 (NIBIO) viser at det er et betydelig areal. LATICE forskere m.fl. har en kronikk i Nationen om utbredelse og betydningen myra har som ressurs feks som karbonlager.

Myrlandskap utgjør nesten 9 % av Norges areal, her representert med et myrlandskap på Blefjell. Foto: Bernt Rostad (Flickr, CC BY 2.0)

Myrlandskap utgjør nesten 9 % av Norges areal, her representert med et myrlandskap på Blefjell. Foto: Bernt Rostad (Flickr, CC BY 2.0)

I 2015 fullførte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) en kartlegging av arealstatistikk for vegetasjonstyper i Norge. Her kom det frem at landskapstypen åpen myr dekker hele 28.300 km2 i Norge. Dette er nesten 9 prosent av landets areal, og er volummessig større enn det man før har antatt myrer utgjør som areal.

Myrlandskap spiller en viktige rolle både for flomregulering og som karbonlagre. De er også våtområder med et rikt økosystem og mange planter, fugler og dyr finnes i slike landskap.

Les mer om dette i kronikken i Nationen. Kronikkforfatterne er flere; fra UiO, Frode Stordal, geofag og Anders Bryn, NHM, begge fra forskergruppen LATICE. Andre som er forfattere er Rekdal/NIBIO og Moen/NTNU Vitenskapsmuseet.

Les kronikken:

Store kunnskapshull i myra, Nationen (Kronikk, Anders Bryn m.fl), 19.03.2016

Les kronikken som pdf (Nationen 19. mars).

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 1. apr. 2016 11:20 - Sist endret 31. okt. 2018 15:56