Årsrapport for 2015 for FME senteret SUCCESS

Institutt for geofag deltar i SUCCESS, et forskningssenter for miljøvennlig energi som forsker på CO2-lagring. Senteret går i 2016 inn i de to siste årene av programperioden. Årsrapporten for 2015 er nå tilgjengelig på nett.

Fremsiden for SUCCESS årsrapport 2015.

Fremsiden for SUCCESS årsrapport 2015.

Forskning på hvordan oppnå sikker og permanent CO2 lagring

Hvor er de beste lagringsplassene, hvordan oppfører CO2 seg under injeksjon og lagring, og hvordan kan vi oppdage eventuelle lekkasjer ut fra primær reservoaret og vurdere potensielle miljøpåvirkninger?

Institutt for geofag, UiO er en viktig bidragsyter til senterets forskning og aktiviteter, og i fjor hadde vi to vellykkede doktorgradsavhandlinger med kandidatene Anja Sundal og Rohaldin Miri.

Les årsrapporten på SUCCESS sine websider:  SUCCESS Annual Report 2015 (flashversion) (Download Pdf -low resolution)

Se også: A brief look at 2015: Six new doctors – several interesting results

Les mer om forskning på CO2 lagring ved Institutt for geofag

 

Om FME sentrene

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og involverte i sentrene.

Målet med sentrene er å få etablert nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid av høy kvalitet for å løse spesielle utfordringer på området miljøvennlig energi.

Les mer om FME på NFR sine websider...

 

Publisert 4. mai 2016 13:34 - Sist endret 27. mai 2016 11:50