UiO professor med i panel for kommende IPCC rapport

FNs klimapanel har nylig offenliggjort forfatterpanelene for arbeidet med den kommende Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Fra UiO vil professor i geomatikk Andreas Max Kääb være med i forfatterpanelet for et av kapitlene i rapporten.

Professor Andreas Max Kääb vil bidra som 'Lead Author' i arbeidet med et av kapitlene i en kommende rapport om klimaendringer i hav og kryosfæren fra FNs klimapanel. Foto: Ola Sæther/Uniforum/UiO

Professor Andreas Max Kääb vil bidra som 'Lead Author' i arbeidet med et av kapitlene i en kommende rapport om klimaendringer i hav og kryosfæren fra FNs klimapanel. Foto: Ola Sæther/Uniforum/UiO

En pressemelding fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nylig, offentliggjorde hvem som skal inngå som forfattere for den kommende klimarapporten Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC).

En av de som skal delta som 'Lead author' er professor Andreas Max Kääb, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Kääb vil inngå i forfatterpanelet for kapittel 6 sammen med forskere og eksperter fra hele verden. Han er en av fire norske forskere som skal inngå i arbeidet med rapporten.

I alt 101 eksperter fra hele 41 land er invitert til å starte arbeidet med rapporten melder IPCC i pressemeldingen. Rapporten er planlagt å bli ferdig i september 2019.

Endringer i bremasse på global skala

Kääb som er professor i geomatikk har i en årekke vært viktig for forskning på isbreer, massebalanse og relaterte naturfarer på global skala, særlig for isbreer i Himalaya. Han bruker satellittbilder og metoder for fjernmåling for å måle endringer i breers størrelse og bremasse forårsaket av klimaendringer, og for å evaluere naturfarer og katastrofer som følger av disse forandringene.

Kääb er også prosjektleder for et ERC Advanced grant prosjekt 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)'.

Les om prosjektet: 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)'.

Les mer:

Pressemelding fra IPPC

 

Publisert 18. aug. 2017 15:25 - Sist endret 18. aug. 2017 15:25