ERC Starting Grant til Trude Storelvmo

Trude Storelvmo, nylig tilsatt førsteamanuensis i meteorologi ved Institutt for geofag får ERC Starting Grant frå European Research Council for prosjektet Mixed-phase clouds and climate (MC2). Hun er en av seks norske unge forskere som får denne prestisjetunge støtten i årets tildeling fra EU.

Starting Grant til Storelvmo

Trude Storelvmo starter i sin stilling som førsteamanuensis i meteorologi (skyfysikk) i januar 2018. Med seg bringer hun et starting grant fra EU for prosjeket 'Mixed-phase clouds and climate (MC2) – from process-level understanding to large-scale impacts'. Stipendet er nylig annonsert i årets tildelinger fra EU for 2017.

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av skyers rolle i globale klimaendringer, med et spesielt fokus på kalde skyer som kan bestå av både is og flytende vann. Slike skyer er vanlige på høye breddegrader, og påvirkes av både forurensning og økende temperaturer i atmosfæren. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan disse påvirkningene bidrar til å forsterke/dempe den globale oppvarmingen, og dette forplanter seg til usikkerhet i beregningene av fremtidige klima-endringer. Ved hjelp av felt-målinger, satellitt-observasjoner og modell-simuleringer på ulik skala har Trude Storelvmo med MC2 ambisjoner om å redusere denne usikkerheten.

Storelvmo har sin PhD fra Institutt for geofag, fullført i 2006, såvel som sin MSc (2002). Hun disputerte med avhandlingen med tittel "Modellering av aerosolers påvirkning på skyer i klimamodellen CAM-Oslo". Hun har en lang akademisk karriere bak seg, dels i utlandet der hun kommer fra en stilling som førsteamanuensis på Yale. Hun forsker på atmosfæren, spesielt på aerosoler (partikler) og skyers innvirkning på klimaet på Jorden. Storelvmo har sin første arbeidsdag ved Institutt for geofag i starten av januar 2018.

Institutt for geofag gratulerer!

 

Starting Grants gis til forskningsprosjekter og talentfulle unge forskere, og er på opp mot 1,5 mill euro fordelt over fem år. Forskerne må ha vist evne til å bidra med utmerkede forskningbidrag under veiledning, og skal være klare til å arbeide på selvstendige forskningprosjekt og ha potensiale til å bli forskningsledere. Starting Grants har høy rangering i forskningsmiljøene.

Tildelingen til Storelvmo er det andre Starting Grant på Institutt for geofag. Det første er prosjektet 'LUSI LAB' ledet av Adriano Mazzini, forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED:

I tillegg har instituttet tre Advanced Grants –  Trond Helge Torsvik sitt prosjekt 'Beyond Plate Tectonics' samt Andreas Max Kääb sitt prosjekt 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)', og i 2015 Bjørn Jamtveit sitt prosjekt Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere – DIME.

Publisert 26. sep. 2017 10:51 - Sist endret 26. sep. 2017 10:51