Etter- og videreutdanning i geofag - Feltarbeid i geotop

Er du lærer på VGS eller kjenner du noen som underviser i geofag på VGS? Studieåret 2017/18 tilbyr Institutt for geofag, UiO et etter- og videreutdannings emne for lærere – Feltarbeid i geotop (GEO2910V). Emnet kan tas som videreutdanning med 15 studiepoeng på bachelor nivå eller som etterutdanning. Søknadsfristen var 1. august.

Feltarbeid er viktig innenfor geofag, her er studenter på vei innover mot Hardangerjøkulen (Middalsbreen), Finse for å se isbreens krefter som former landskapet. Foto: Institutt for geofag

Feltarbeid er viktig innenfor geofag, her er studenter på vei innover mot Hardangerjøkulen (Middalsbreen), Finse for å se isbreens krefter som former landskapet. Foto: Institutt for geofag

EVU emnet Feltarbeid i geotop

Til høsten tilbyr Institutt for geofag EVU-emnet GEO2910V-Feltarbeid i geotop for kommende studieår 2017/18. Emnet kan tas om videreutdanning på 15 studiepoeng på bachelornivå, men også tas som etterutdanning. Emnet i år har tema feltarbeid i geotop. Vi nordmenn har tilgang på flott natur nesten hvor man er i landet, natur og geotoper som kan brukast i undervisningen. I dette emnet lærer du om hvordan du tilrettelegger slik undervisning. En av samlingene i emnet planlegges holdt på Finse alpine forskningsstasjon, Hordaland. Øvrige samlinger er i UiO, Blindern.

Les mer om emnet, opptak og søknadsskjema på egen webside.

Etter å ha tatt emnet vil du få bred kunnskap om grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk, og kunnskap om geofaglige klassifikasjonssystemer til bruk i arbeid i geotoper.

Programmet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er et etter og videreutdanningsprogram i geofag for de som underviser i geofag i videregående skole. Emnet er et deltidsstudium med fire samlinger i studieåret 2017/2018, dvs to høst 2017 og to vår 2018.

Søknadsfristen på emnet var 1. august 2017.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 9. juni 2017 11:18 - Sist endret 18. aug. 2017 22:16