Professor Jan Inge Faleide får årets Nansenbelønning

Professor Jan Inge Faleide, Institutt for geofag og CEED får Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017. Prisen ble i år delt med Elin Darelius/UiB. Faleide er geolog/geofysiker og har bidratt særlig mot marin geofysikk og petroleumsforskning, men også i annen forskningsaktivitet i tilknytning til Polarområdene og norsk kontinentalsokkel forøvrig. Prisen ble tildelt på minneseminaret til Fridtjof Nansen på Vitenskapsakademiet den 10. oktober.

En stolt prisvinner Jan Inge Faleide (t.v,) med rektor ved UiO, Svein Stølen, etter prisutdelingen på DNVA. Foto: Carmen Gaina/CEED.

En stolt prisvinner Jan Inge Faleide (t.v,) med rektor ved UiO, Svein Stølen, etter prisutdelingen på DNVA. Foto: Carmen Gaina/CEED.

Professor Jan Inge Faleide ble nylig tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017. Årets belønning ble delt og gikk til Faleide og til Elin Darelius, oseanograf og forsker ved Universitetet i Bergen.

Belønningen som inkluderer en pris på 25 000 kroner, ble overrakt av rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen på minneseminaret til Fritjof Nansen på Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA). Nansenbelønningen går til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi".

Jan Inge Faleide har og deltar i en rekke forskningsaktiviteter i tilknytning til polarområdene. Han har ledet en rekke større prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, som har fokusert på å integrere geologiske og geofysiske data for å bedre forståelsen av viktige strukturer og prosesser på ulike skalaer i SFF senteret Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED.

I sin takketale etter prismotagelsen uthevet Faleide;

— Å motta denne belønningen er en stor ære og inspirasjon for videre arbeid. Neste år runder jeg 40 år med sammenhengende forskning i nord og har ikke tenkt å gi meg på mange år. For en som jobber med geologien i undergrunnen for å forstå polhavets utvikling er det mer spennende enn noensinne. Tilgangen til relevante data har økt enormt de siste årene, som et resultat av at alle polarnasjonene har samlet inn data for å dokumentere sokkelens yttergrenser mot nord. Dette har bidratt til ny kunnskap og økt internasjonalt samarbeid omkring polarforskning. Vi ser også frem til at det nye norske forsknings-fartøyet Kronprins Haakon kan ta oss inn i isen for videre undersøkelser av et spennende område, oppsummerte Faleide på minneseminaret  tirsdag denne uken..

Om Framkomiteens Belønning

Framkomiteens Belønning er en akademisk utmerking til polarforsking som er kalla opp etter og blir delt ut på fødselsdagen til den norske polfareren, diplomaten og vitenskapsmannen Fridtjof Nansen (f. 1861- d.1930). Belønningen er tildelt siden 1961 av Universitetet i Oslo.

Prisen ble sist delt ut i 2014 til professor i glasiologi Jon Ove Hagen fra Institutt for geofag.

Utmerkelsen ble tildelt Jan Inge Faleide på minneseminaret til Fridtjof Nansen den 10. oktober 2017, DNVA, Oslo.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 12. okt. 2017 12:02 - Sist endret 13. okt. 2017 17:19