Vellykket Geofaredag 2017

Konferansen Geofaredagen 2017, som går over to dager - 19.-20. oktober, er et arrangement i samarbeid mellom flere; universitet, instituttsektoren, såvel som flere arbeidsgivere innen geofarer. Konferansen samler studenter og folk for oppdatering på forskning på området. Spesielt gledelig var det at årets konferanse tiltrakk mange studenter.

Geofaredagen har et bredt program men også mulighet for presentasjoner av studentarbeider. Her samles hvert år studenter, forskere og andre som jobber med geofare i Norge. Foto: Bernd Etzelmuller/UiO

Den nasjonale Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge. Geofaredagen var i år 19 okt. på NGI, Oslo. Det ble presentert forskning og utvikling innen geofarer i Norge og internasjonalt. Konferansen ble avsluttet med en ekskursjon til skred –og flomutsatte områder på Romerike

Konferansen samler dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. En spesielt viktig målgruppe er studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare.

Geofaredagen er også et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer, og dagen arrangeres i felleskap av NGI, NVE, Institutt for geofag (UiO) og Statens vegvesen.

Publisert 23. okt. 2017 12:21 - Sist endret 28. okt. 2019 11:09