I hydrologiens tjeneste!

Professor em. Nils Roar Sælthun har en lang akademisk karriere bak seg, i instituttsektoren og i akademia, var instituttleder for Institutt for geofag fra 2005 til 2013, og rundet for litt siden de 70. Han underviser og forsker fortsatt i det han brenner for - hydrologi! Den 20. april ble han hedret med et fagseminar.

Heder til jubilanten: Nåværene instituttleder ved Institutt for geofag; Brit Lisa Skjelkvåle og vår tidligere Instituttleder Nils Roar Sælthun på samenkomsten etter det faglige programmet. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Heder til jubilanten: Nåværene instituttleder ved Institutt for geofag; Brit Lisa Skjelkvåle og vår tidligere Instituttleder Nils Roar Sælthun på samenkomsten etter det faglige programmet. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Nils Roar var en av de første hydrologene som ble uteksaminert fra Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo. Dette instituttet hadde fagområdene hydrologi, meteorologi, oseanografi og faste jords fysikk, og er nå en del av Institutt for geofag. Han har en bred bakgrunn både fra instituttsektoren og fra akademia. I perioden 1987 til 2005 var han og professor II, hydrologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofysikk/Institutt for geofag.

Han brenner for sitt fagfelt, og er den dag i dag svært aktiv og bidrar mye i undervisning, noe som både UNIS og Institutt for geofag glede av, og selvsagt studentene som har en svært kunnskapsrik foreleser. 

Viktig for fagområdet hydrologi

Jubilanten kan også se tilbake på en lang fartstid utenfor akademia, fra Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE og Norsk Institutt for Vannforskning - NIVA m.fl.

Som en av de første med hydrologi som ekspertise, og med sin store interesse for de mulighetene som inntoget av datakraft gav, sin sans for modellering og matematikk, og teoretiske kunnskap, har han vært med å utvikle det hydrologiske fagfeltet i Norge. 

Fra modellering til praktisk prosjektering

I det faglige programmet var det inviterte foredragsholdere som gav sitt perspektiv på Nils Roars forskning, og den betydningen han har hatt for hydrologifaget i Norge og også internasjonalt. Seminaret den 20. april ble holdt for et fullt auditorium med folk fra Institutt for geofag, tidligere arbeideskollegaer ved NVE og NIVA og tidligere studenter.

Lena M tallaksen, professor i hydrologi kunne fortelle om en meget aktiv fagformidler og hans viktige innsats innen forskning på ulike områder for hydrologi; tørke, flom, utvikling av vannreservoarer i inn og utland. Med sin bakgrunn fra instituttsektoren hadde han en viktig kompetanse i å omsette teori til praktisk anvendelse i flere prosjekter de arbeidet sammen i.

En annen kollega Chong-Yu Xu, ved Institutt for geofag fortalde om de mange fagreisene de har gjort og Sælthuns rolle som 'ambassadør' for norske hydrologer i utlandet. Spesielt framhevet han en reise til Kina, der også Nils Roar samarbeidet med kinesiske myndigheter for å prosjektere De tre kløfters demning (Three Gorges dam), en av verdens største demninger og vannkraftverk. Xu fremhevet også Nils Roar sin evne til å inkludere forskere i hydrologmiljøet ma her ved UiO.

Tid til litt morro også: Det kinesiske meteorologiske institutt har sin egen TV-værkanal, og dette bildet er fra besøkssenteret til kanalen, hvor en kan opptre som meteorolog. Nils Roar får pøve seg. Foto: Chong-Yu Xu/UIO

Med på det første inntoget av ny teknologi - datamaskiner

Hydrologi er et beregningsorientert fagområde og basert på matematisk modellering, og tidligere kollega Bo Wingård fra Hydrologisk avdeling ved NVE, kunne fortelle om den gang de fikk tilgang på en av de første datamaskinene i sitt arbeid på avdelingen der også Nils Roar jobbet. En pionerinnsats gikk med på å legge inn hydrologiske data på datidens hullkort, og senere hullkortband, som senere ble overført til 'superraske' datamaskiner. Et verdifullt arbeid der forskerne med bidrag fra ansatte punchere la inn statistikk som også i dag er i bruk som datagrunnlag.

I sin tid på Hydrologisk avdeling var Nils Roar medforfatter av en rekke fagrapporter om hydrologi i Norge. Et sentralt arbeidsområde var utvikling og implementering av applikasjoner og verktøy innen kraftverkshydrologi, flomberegninger, tilsigprognoser og mange flere anvendte fagområder.

Og som Hege Hisdal (Norsk hydrologiråd og NVE) nevnte i sitt innlegg, så er flere av de hydrologiske modellene som Nils Roar utviklet den gang i NVE, fremdeles i bruk. Et bidrag som også ble fremhevet av Hisdal var at Sælthun ledet den første utredningen om klimaendringer og Norges vannressurser i 1990. I tillegg til innleggene som er omtalt over, hadde også Haakon Thaulow (NIVA) og Ånund Killingtveit (NTNU) innlegg på dette fagseminaret.

Nils Roar Sælthun har videre lagt ned en stor innsats for å lede Institutt for geofag i to perioder som instituttleder, fra 2005 til 2013. Og ikke minst bidratt til undervisning av svært mange norske og utenlandske studenter på alle nivå.

Institutt for geofag gratulerer!

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 24. apr. 2017 09:52 - Sist endret 24. apr. 2017 12:49