Professor Ivar S. A. Isaksen til minne

Professor i meteorologi Ivar Sigmund Angell Isaksen ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, gikk bort etter en tids sykdom den 16. mai 2017. Isaksen var professor ved Instituttet fra 1981, og senere professor emeritus. Hans fagfelt var atmosfærekjemi der han var en internasjonalt kjent forsker og sentral for å bygge opp dette forskningsområdet.

Ivar Sigmund Angell Isaksen var professor ved Institutt for geofag, UiO og var også tilknyttet CICERO. Foto: Privat

Ivar Sigmund Angell Isaksen var professor ved Institutt for geofag, UiO og var også tilknyttet CICERO. Foto: Privat

Ivar Sigmund Angell Isaksen gikk bort etter en tids sykdom 79 år gammel 16.5, i Kuala Lumpur, der han og Mette, ektefellen gjennom nesten 50 år, hadde bodd siden høsten 2015 for å være i nærheten av barn og barnebarn. Ivar Isaksen vokste opp i Djupvik i Lyngen i Nord-Troms der faren drev skipsanløp og handel. Han tok artium i Tromsø, og studerte ved Universitetet i Oslo der han ble cand real i 1967, dr.philos i 1973 og professor i meteorologi i 1981.

Ivar Isaksen var verdensledende i den første generasjonen av forskere i atmosfærekjemi, et fag som omfatter stratosfærens ozonlag, luftforurensninger, og partikler og gasser som påvirker atmosfærens energibalanse og dermed jordens klima. Han hadde en egen evne til å utvikle produktive relasjoner til toneangivende forskere nasjonalt og internasjonalt. Han var godt likt, kunnskapsrik, balansert, interessert, fredsæl og iderik.

Han bidro på en ganske avgjørende måte til Montrealprotokollen for beskyttelse av ozonlaget (1987), og til flere av rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Han hadde høy troverdighet, og hans kunnskap ble verdsatt og benyttet av den offentlige forvaltningen, næringslivet og miljøorganisasjoner.

Forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo og CICERO, var hans basis. Et trettitalls doktorgrader er fullført i dette miljøet, som var som en familie med Mette som en viktig faktor, og mottoet var fra Karin Boye: «Nog finns det mål och mening i vår färd-men det är vägen, som är mödan värd». Kreativitet ble møtt med entusiasme, det var lov å prøve og feile, suksesser ble feiret. Byråkratiet var på et minimum, og Ivars kontakter og venner verden over bidro til å sette sitt preg på miljøet og på den enkelte.

Vi lyser fred over Ivar Isaksens minne

Av Terje Berntsen, Øystein Hov, Frode Stordal, professorer ved Institutt for geofag, Seksjon for Meteorologi og oseanografi, UiO

Kolleger ved UiO-geofag

Publisert 2. juni 2017 15:05 - Sist endret 2. juni 2017 15:05