Nytt undervisningsrom formelt åpnet i GEO-bygget

I dag kunne instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle formelt åpne det nye undervisningsrommet ved auditorium 1 og 2 i Geologibygningen. Med dette nye rommet får instituttet sin egen fløy med tre store undervisningsrom like ved hverandre.

Snorklipping: I dag ble det nye undervisningsrommet Mellomrommet formelt åpnet av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle. En av de som har arbeidet mye med å følge opp byggearbeidene; Thor A. Thorsen  følger spent med. Foto: GEO/Gunn Kristin Tjoflot

Snorklipping: I dag ble det nye undervisningsrommet Mellomrommet formelt åpnet av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle. En av de som har arbeidet mye med å følge opp byggearbeidene; Thor A. Thorsen  følger spent med. Foto: GEO/Gunn Kristin Tjoflot

'Mellomrommet' formelt åpnet

Fra før ombyggingen var dette rommet viet lager for utstyr til ulike undervisningsaktiviteter, og stod mer eller mindre ubrukt. Det var derfor med stor glede at instituttleder i dag 28. september kunne åpne det nye rommet ved en uhøytidlig, men samtidig litt 'formell' åpning.

Rommet som har fått navnet 'Mellomrommet' skal brukes til ma gruppeundervisning, det vil komplettere Aud 1 og Aud 2, og gjør at det blir flere større undervisningsrom i tilknytning til hverandre. I tillegg til dette nye rommet har det gamle datarommet Visjonariet blitt oppgradert, samt at luftingsanlegget i Aud 1 er skiftet ut og forbedret.

I byggeperioden fra april til nå i september har alle tilknyttede undervisningsrom (auditorium 1 og 2) stått avstengt for undervisning. Undervisningen har i perioden blitt holdt i ZEB-bygningen, Kjemi-bygningen og mange andre steder. Denne undervisningen vil nå i all hovedsak flyttes tilbake til Geologibygningen.

Vi takker studenter og ansatte for velvilje gjennom byggeperioden,
og gleder oss til å ta rommet bruk!

Mange ansatte var til stede ved åpningen. Ved bordet fra venstre Karl Johan Ullavik Bakken fra studieadm, professor Dag Arild Karlsen og overingeniør Kristian Backer-Owe. Foto: GEO/Gunn Kristin Tjoflot

 

Publisert 28. sep. 2017 16:25 - Sist endret 4. feb. 2020 11:54