'ESA Living Planet Fellowship' postdoc stipend til Bas Altena

En fersk doktor i geomatikk fra Universitetet i Oslo, Bas Altena, har fått et postdoc-stipend fra European Space Agency (ESA) Living Planet Fellowship program. Med dette stipendet vil han undersøke nye måter å utnytte satellittdata fra Copernicus-programmet i kombinasjon med andre satellitter for å forstå raske endringer i kryosfæren.

Isbreer og fjordis i nordlige deler av Grønland observert av Sentinel-2 satellitten. Foto: Copernicus/ESA

Isbreer og fjordis i nordlige deler av Grønland observert av Sentinel-2 satellitten. Foto: Copernicus/ESA

Nylig kunngjorde European Space Agency nye tildelinger i Living Planet Fellowship programmet, en av de heldige er Bas Altena som får støtte for å gjennomføre et postdoktor-prosjekt. Hovedformålet med ESAs initiativ er å støtte unge forskere som har en doktorgradsutdanning, og som ønsker å starte en vitenskapelig karriere i sammenheng med jordobservasjon og jordsystemvitenskap. Bare ti stipendier tildeles per tildeling, mens forslag er åpne for alle ESA-medlemsland i alle relaterte forskningsområder.

Satellitter "ser" klimaendringer på utilgjengelige steder

Altenas forskningsprosjekt har tittelen; Short-term movements in the Cryosphere (ICEFLOW), og vil bli utført i tilknytning til professor Andreas Max Kääb i forskningsprosjekt; ERC Advanced Grant 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)'. 

Bas Altena. Foto: Geir Holm/UiO

Altena, som er på et forskningsbesøk til Institute of Low Temperature Science i Sapporo, da han fikk den gode nyheten, sier;

"Det er mange satellitter som tar bilder fra verdensrommet, men deres potensial er ennå ikke utnyttet i sin helhet. Vi tar sikte på å bringe fjernvarseldata fra kryosfæren til et operativt nivå, slik at bilder fra rommet kan omdannes til kunnskap om vanskelige steder med hardt klima, som raskt endrer seg."

Bas Altena er for tiden forsker ved Seksjon for fysisk geografi og hydrologi, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Han disputerte den 16. mai 2018 ved Institutt for geofag,

Om Copernicus-programmet

Copernicus-programmet er et initiativ fra Den europeiske union (EU) og European Space Agency (ESA). Dets rombaserte element består av et program med satellittmisjoner som kalles Sentinels, som bærer en rekke teknologier, for eksempel radar- og multispektrale bildeinstrumenter for land, hav og atmosfærisk overvåking.

Data fra Sentinel satellittene er fritt tilgjengelige for publikum.

 

Publisert 17. juli 2018 12:44 - Sist endret 20. juli 2018 12:03