GEO-studenter med postere på 33rd Nordic Geological Winter Meeting, København

Nylig var fire GEO-studenter på 33rd Nordic Geological Winter Meeting i København for å presentere kartleggingsoppgaver som de hadde gjort våren 2017 i bachelorstudiene i geologi og geofysikk. De deltok med posterpresentasjoner på det vitenskaplige programmet.  

Sigmund (lengst til høyre) presenterer poster til ukjent konferansedeltaker på Vinterkonferansen i København - 33rd Nordic Geological Winter Meeting, 11.1.2018. Foto: Studentene - Voll/Aanvik/Rian.

Sigmund (lengst til høyre) presenterer poster til ukjent konferansedeltaker på Vinterkonferansen i København - 33rd Nordic Geological Winter Meeting, 11.1.2018. Foto: Studentene - Voll/Aanvik/Rian.

Vårsemesteret 2017 var det fire studenter som utmerket seg med "beste kartleggingsoppgave" i GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk. Dette er et capstone-kurs som avslutter bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi, studieretningen Geologi og geofysikk.

Studentene fikk som "pris" deltagelse på Vinterkonferansen i København - 33rd Nordic Geological Winter Meeting, 10-12. januar 2018. De fire er Monika Voll, Morten Aanvik, Sigmund Slang og Amund Rian. De er nylig kommet tilbake fra København.

Men studentene deltok også på det vitenskaplige programmet. I forkant av konferansen skrev studentene to abstracts som de sendte inn, og begge disse ble akseptert. Resultatet ble 2 postere. I begynnelsen av januar var de på plass med postertitlene:

  • Detailed mapping of the polydeformed Gressholmen and Rambergøya islands, Oslo Rift - a capstone course project at Oslo University
  • GIS - an appropriate tool for undergraduate field mapping?

Også flere andre fra Institutt for geofag presenterte forskning på denne store konferansen med over 600 deltagere. Men at våre bachelorstudenter er med og presenterer sine arbeider er noe nytt!

Om Nordic Geological Winter Meeting

Nordic Geological Winter Meeting ble i 2018 arrangert av Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Dansk Geologisk Forening. Konferansen dekker en rekke geologisk fagområder, og er et fora for presentasjon av forskning og nettverking mellom kolleger i nordiske land. Den arrangeres årlig og samler over 600 deltagere hvert år fra hele Norden! 

Publisert 26. jan. 2018 15:38 - Sist endret 4. feb. 2020 12:23