Vil du bli vår fadderkoordinator for studiestartsuken 2019 ved Institutt for geofag?

Er du student ved Institutt for geofag og kunne tenke deg å være med oss å lage en god studiestart for våre nye studenter? Institutt for geofag har et godt studentmiljø og det ønsker vi å fortsette med. Mottaket og integrering av våre nye studenter allerede ved studiestart er en viktig del av å etablere et godt faglig og sosialt studentmiljø ved instituttet.

Fadderteam: Våre flinke faddere samlet forann Geologibygningen ved studiestart høsten 2018. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Flinke geo-faddere samlet foran Geologibygningen ved studiestart august 2018. Fadderne er selv geostudenter, og stiller opp på frivillig basis for å ta imot nye studenter i uken ved studiestart. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Vil du bli vår fadderkoordinator?

For å koordinere fadderaktiviteter ved studiestart for nye studenter høsten 2019 trenger vi en engasjert fadderkoordinator som ønsker å bidra til at våre nye studenter får den beste mulige starten på sine studier.  

Som fadderkoordinator vil du ha hovedansvaret for oppgavene med å arrangere studiestartsuken ved instituttet, men mye av arbeidet vil gjøres i samarbeid med studiekonsulent på instituttet, faddersjef på MN-fakultetet og andre fadderkoordinatorer ved instituttene. Det er også mulig å være to fadderkoordinatorer som deler på oppgavene.

Hva gjør en fadderkoordinator?

 • Legger timeplanen og lager budsjett for studiestartsuken
 • Arrangerer det sosiale programmet i studiestartsuken
 • Leder for fadderne på bachelorprogrammene ved instituttet
 • Samarbeider tett med studiekonsulent om programmet i studiestart
 • Bidrar til rekruttering av faddere til studiestartsuken
 • Planlegger og holder fadderkurs for fadderne
 • Holder kontakt med MN-faddersjefnettverket og relevante fadderkoordinatorer ved instituttene
 • Deler inn studenter i faddergrupper
 • Utøver logistikkarbeid under studiestartsuken
 • Hjelper i rekrutteringen av ny fadderkoordinator

Hvem søker vi?

 • Du studerer ved Institutt for geofag
 • Du er god til å planlegge
 • Du liker å arbeide strukturert og ha mange baller i lufta
 • Du evner å samarbeide med andre og engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du har et godt nettverk på Institutt for geofag

Hvorfor bli fadderkoordinator?

 • Det er virkelig meningsfylt og gøy å arrangere!
 • Du får erfaring i å lede og lære opp andre
 • Du får prosjektledelse
 • Du får en attest og en bedre CV
 • Du kan vise til engasjement og erfaring til fremtidige arbeidsgivere
 • Du får et større nettverk
 • Du bidrar til et godt studiemiljø

Virketid:

 • Ca. 25. januar – ca. 1. september 2019.

Jobben som fadderkoordinator er et frivillig verv som honoreres med et gavekort på 3000 kr. Er det flere som samarbeider om vervet vil beløpet fordeles på antall koordinatorer. Beløpet dekker ikke hele arbeidsbelastningen, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid.

Send oss din søknad og CV innen 20. januar

Søknad og kortfattet CV sendes til Vanja Haugland, Studieadm: Vanja.Haugland@geo.uio.no innen 20. januar 2019.

Spørsmål?

Har du spørsmål til stillingen og oppgavene kan du kontakte Vanja Haugland. Du kan også ta kontakt med vår tidligere fadderkoordinator Sofia Fredriksson på e-post: sofiamfr (at) geo.uio.no

Publisert 13. des. 2018 16:28 - Sist endret 4. feb. 2020 12:16