Avslutningsseremoni for Bachelor- og Master i geofag, Institutt for geofag

Fredag 21. juni var GEO-studenter som enten er ferdige med studiene eller er i ferd med å avslutte sine studier på bachelor eller master invitert til en høytidlig avslutningsseremoni ved Institutt for geofag. De ble ønsket velkommen av instituttleder, og det ble en fin og passe formell markering.

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle (t.v.) og studenter fra MSc-programmet i geofag på avslutningseremonien for de som er ferdige eller i ferd med å avslutte studiene ved Institutt for geofag sålangt i 2019. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle (t.v.) og studenter fra MSc-programmet i geofag på avslutningseremonien for de som er ferdige eller i ferd med å avslutte studiene ved Institutt for geofag sålangt i 2019. Foto: GK Tjoflot/UiO

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle kunne ønske studentene velkommen til seremonien denne fredagen 21. juni 2019. Studentene var delt inn etter studium. Først ute var bachelorstudentene som enten er ferdige eller i ferd med å avslutte sine studier. I alt var det 13 studenter som hadde anledning til å komme på seremonien.

Det er første gang en slik seremoni blir holdt for avgangsstudenter på bachelor ved instituttet, og kandidatene ble ropt opp gruppevis og fikk et foreløpig 'diplom' og rose av instituttleder. Studentenes tale ble holdt av Sofia Maria Fredriksson.

Bacelorstudenter i geofag på avslutningseremonien for studenter som er ferdige eller i ferd med å avslutte bachelor-studiene ved Institutt for geofag sålangt i 2019. I alt 13 studenter hadde anledning å bli med på seremonien. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Bacelorstudentene ved Institutt for geofag på avslutningseremonien på trappa forann Geologibygningen. I alt 13 studenter hadde anledning å bli med på seremonien i år. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Seremoni også for masterstudentene

Senere på dagen var det seremoni for masterstudentene. Noen hadde tatt sin avsluttende eksamen og var dermed ferdige, eller de er i ferd med å avslutte sine masterstudier. Studentene ble presentert etter studieretning, men også med tittel på sine masteroppgaver.

I alt 29 masterstudenter hadde anledning til å komme på seremonien. Master i geofag er et internasjonalt studium og blant gjester og familier til kandidatene var det flere fra utlandet. Studentenes tale ble holdt av Anna Merete Vårheim og Ådne Bjerkeli.

Studentenes tale på sermonien for masterstudentene ble holdt av Anna Vårheim og Ådne Bjerkeli. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Musikalsk innslag på under seremoniene ble holdt av Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Hun spilte ma Johan Halvorsens versjon av Fanitullen til stor applaus blant alle i auditoriet 1 Geologibygningen.

Etter seremoniene var det tid for mingling blant ansatte ved instituttet, studenter, gjester og familie som hadde mulighet til å møte opp på seremonien denne fredagen i juni. 

Musikalsk innslag v/ Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Musikalsk innslag v/ Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 21. juni 2019 17:39 - Sist endret 26. mai 2021 16:13