GEO-professor bidrar i et nytt Horizon 2020-prosjekt om hvordan luftforurensning påvirker klimaet

Det nye FORCeS-prosjektet er koordinert av Stockholms Universitet, og har nylig fått tilskudd fra EU Horizon 2020. Med dette prosjektet vil 20 forskerteam bidra til mer presise klimaprognoser ved å redusere usikkerheten om hvordan partikler i luften påvirker klimaet. Trude Storelvmo ved Institutt for geofag vil lede en av arbeidspakkene i FORCeS.

Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag. Foto: Privat

Professor Trude Storelvmo, Department of Geosciences. Photo: Private

Prosjektet Constrained aerosol forcing for improved climate projection også kalt FORCeS samler 20 europeiske forskerteam i forkant av ulike aspekter av klimaforskningen. Prosjektet er tverrfaglig samarbeid mellom eksperter på prosess og klimaskala.

Professor Trude Storelvmo fra Institutt for geofag, UiO, leder en av arbeidspakkene i prosjektet. Hennes arbeidspakke har tittel "Transient Climate Sensitivity and Response", Med prosjektet følger en post.doc stilling. Også en professorkollega Terje Koren Berntsen vil bli involvert i prosjektet.

FORCeS vil adressere kunnskapsgapet mellom luftforureining og klimaprojeksjoner ved å bruke en kombinasjon av observasjonsdata fra laboratorium, felt og satellitter, samt teoretiske tilnærminger som spenner fra molekylær teori til jordsystemmodellering.

Prosjektet varer i fire år og budsjettet er på ca 8,0 millioner euro. Det koordineres av ACES, Stockholms Universitet, og er et resultat av langsiktig samarbeid mellom forskerne ved de ulike partnerorganisasjonene.

Kick-off for FORCeS vil være i Stockholm i november 2019.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 9. mai 2019 15:14 - Sist endret 3. juli 2020 13:38