Førsteamanuensis Eyvind Aas til minne

Vår kjære venn og kollega, førsteamanuensis Eyvind Aas, født 17. juli 1941, døde 3. oktober. Hele sitt yrkesaktive liv var han tilknyttet Institutt for geofysikk (nå geofag) ved Universitetet i Oslo.

Eyvind Aas. Foto: Geir Holm/UiO

Eyvind Aas. Foto: Geir Holm/UiO

Eyvind Aas ble utdannet cand.real. i fysisk oseanografi fra Universitetet i Oslo i 1969. Han kom raskt inn i spesialfeltet marin optikk, altså spredning av lys i sjøvann, som han forble tro mot i hele sin vitenskapelige karriere. I 1980 ble han førsteamanuensis.

Ganske raskt ble han regnet blant de ledende internasjonale forskere innen marin optikk. Hans dr.philos.-grad fra 1985 «Some aspects of light scattering by marine particles» var på mange måter banebrytende.

Eyvind holdt kurs i fysisk oseanografi ved instituttet på alle nivåer og veiledet studenter til mastergrad og ph.d. Han var en glimrende foreleser og veileder, og en lang rekke studenter ble rekruttert til oseanografistudiet gjennom deltagelse på hans mange tokt i Oslofjorden, der han på sin tørrvittige måte belærte dem om siktdypets hemmeligheter. Målingene foregikk i all slags vær, og han mante studentene: Verden venter på våre resultater!

Eyvinds interesse og kunnskap om Oslofjorden brakte ham i kontakt med Norsk institutt for vannforskning. Her bidro han til å få marin optikk inn i overvåkingen og ble en viktig samarbeidspartner i en rekke prosjekter for EU, Norsk Romsenter og ESA.

Eyvind var også en dyktig jazzmusiker, og med diverse band har han gledet oss med sitt klarinett- og saksofonspill i sene kveldstimer. Han var også en dedikert orienteringsløper med lang og trofast innsats som arrangør og deltager i IL GeoForm. Han vil bli savnet som kollega, venn, musiker og o-løper. Vår medfølelse og varme tanker går til hans samboer Grete.

 

Av Brit Lisa Skjelkvåle - Instituttleder, Lars Petter Røed, og Jan Erik H. Weber; professorer ved Institutt for geofag, og Kai Sørensen, forsker ved NIVA.

Kolleger ved UiO-geofag

Publisert 23. okt. 2019 10:21 - Sist endret 23. okt. 2019 10:21