EarthFlows og LATICE forlenget for ny periode

De to tverrfaglige forskergruppene EarthFlows og LATICE får forlengelse som endringsmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Med forlengelsen følger det med tre ph.d. stillinger til hvert forskningsmiljø frem til 2022.

LATICE og EarthFlows forlenges som strategiske endringsmiljø ved MN-fakultetet.

LATICE og EarthFlows forlenges som strategiske endringsmiljø ved MN-fakultetet.

De to endringsmiljøene LATICE og EarthFlows for forskning og samarbeid innen temaområdet "Jord og rom" ved MN-fakultetet, nådde opp i skarp konkurranse med andre miljø som søkte om forlengelse høsten 2018. I alt var det 7 endringsmiljøer som fikk forlengelse.

Med dette forlenger forskergruppene EarthFlows og LATICE sin periode som endringsmiljø, og får finansiering fra og med 2019 til 2022 for tre stillinger hver (ph.d / postdoc). De to endringsmiljøene som har Institutt for geofag som vertsinstitutt er:

Interface Dynamics in Geophysical Flows (EarthFlows)
Leder: Luiza Angheluta. Co-leder: François Renard

Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments (LATICE)
Leder: Lena M. Tallaksen. Co-ledere: Frode Stordal og John F. Burkhart

Både EarthFlows og LATICE er tverrfaglige og involverer flere institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For EarthFlows sitt vedkommende inngår forskere fra; Institutt for geofag, Fysisk institutt og Matematisk institutt, og for LATICE-gruppen er det involvert forskere fra; Institutt for geofag, Naturhistorisk museum/UiO, Institutt for biovitenskap og Institutt for informatikk.

Gratulerer til alle i EarthFlows og LATICE!

 

Om endringsmiljøer ved MN-fakultetet, UiO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet støtter forskermiljøer (endringsmiljøer) som disiplinært eller på tvers av disiplinene vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet. For oversikt over porteføljen av endringsmiljøer se fakultetets websider.

Endringsmiljøer skal støtte utviklingen av de fire tematiske innsatsom­rådene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo. 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 3. jan. 2019 13:21 - Sist endret 4. feb. 2020 12:33