Velkommen til Geofag - Studiestart ved Institutt for geofag høsten 2019

August måned betyr studiestart for alle nye bachelor- og masterstudenter ved Institutt for geofag. Felles for de nye programstudentene at de må møte på obligatoriske velkomstmøter på sine respektive studieprogram. Først ute var de nye bachelorstudentene mandag 12. august.

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ønsker de nye studentene velkommen på vegne av alle på Institutt for geofag. Foto: GKT/UiO

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ønsker de nye studentene velkommen på vegne av alle på Institutt for geofag. Foto: GKT/UiO

De obligatoriske velkomstmøtene er ment som en start på studiet med registrering, velkommen og informasjon fra instituttleder, og diverse viktig informasjon om studiestart og studiene.

De får også treffe programansvarlige for studiene, studiekonsulentene for bachelor programmene Geologi og geografi og Geofysikk og klima Marie Berstad og Vanja Haugland, studentforeningen GÆA, fagutvalget og ikke minst fadderne. 

"Eldre" GEO-studenter har lang tradisjon å stille godt opp som faddere for de nye studentene. Her er nesten alle samlet ved Geologibygningen. Foto: GKT/UiO
"Eldre" GEO-studenter har lang tradisjon å stille godt opp som faddere for de nye studentene. Her er nesten alle samlet ved Geologibygningen. Foto: GKT/UiO

I fadderordningen ved Institutt for geofag stiller "eldre" mer erfarne studenter fra både på master og bachelor opp og tar imot de nye studentene.

Geo-studentene har lang tradisjon i å stille godt opp i fadderordningen, og i år hadde over 20 stilt opp som faddere.

Bachelorstudentene får i tillegg på sitt velkomstmøte utdelt et borgerbrev. Dette borgerbrevet er for å stadfeste at de er immatrikulert ved Universitetet i Oslo. 

Borgerbrevet for de nye bachelorstudentene deles ut av studiekonsulent Marie Berstad sammen med instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle. Hver og en av studentene får et borgerbrev. Foto: GKT/UiO
Borgerbrevet for de nye bachelorstudentene deles ut av studiekonsulent Marie Berstad sammen med instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle. Hver og en av studentene får et borgerbrev. Foto: GKT/UiO

Studenter fra hele landet

En uformell anonym undersøkelse på menti.com utført på selve velkomstmøtet, viste at bachelorstudentene stort sett kommer fra hele landet, men naturligvis flest fra Østlandsregionen.

Den viste også at de færreste kommer rett fra videregående skole, og de fleste tar sikte på å ta master etter bachelorgraden.

De nye bachelorstudentene gleder seg til ny kunnskap, det sosiale rundt studiene, samhold, det å ha faste rutiner, og å dra på ekskursjon. Derimot gruer de seg til stress med obligatoriske innleveringer og eksamen.

Studiestartsuken for nye programstudenter er i uke 33 fra 12. til 16. august. Selve undervisningen starter påfølgende uke fra og med 19. august, avhengig av hvilket emne det er. Noe emner starter tidlig andre senere i semesteret.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 12. aug. 2019 16:45 - Sist endret 4. feb. 2020 12:27