Tidlig norsk oljehistorie – Olje på norsk sokkel og betydning på forskning og undervisning

Etter oljefunn i Nordsjøen ble det lagt ned en betydelig innsats ved norske universiteter til forskning og undervisning også i petroleumsgeologi, ikke bare geologi. En UiO-professor, som var med på å bygge opp norsk kompetanse i petroleumsgeologi, har nå skrevet om den tidlige norske oljehistorien.

Oljeutvinning i Nordsjøen: En oljeplattform på Veslefrikk-feltet i nordlige del av Nordsjøen. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 1987.  Har vært i drift siden  1989, men etter 30 år er produksjonen i dag lav. Illustrasjonsfoto: Nils Roar Sælthun/UiO

Oljeutvinning i Nordsjøen: En oljeplattform på Veslefrikk-feltet i nordlige del av Nordsjøen. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 1987.  Har vært i drift siden  1989, men etter 30 år er produksjonen i dag lav. Illustrasjonsfoto: Nils Roar Sælthun/UiO

Den tidlige norske oljehistorien; fra de store internasjonale oljeselskapene ble interessert i Nordsjøen til at oljeutvinningen kom i gang, til forskning og utdanning innen petroleumsgeologi er tema for Knut Bjørlykke i en artikkel i Norwegian Journal of Geology.

Knut Bjørlykke (mai 2019). Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Knut Bjørlykke, prof. em. Institutt for geofag. Foto: G.K.Tjoflot/UiO

Den norske regjeringen og også universitetene var på mange vis uforberedt på funnet av olje og gass på norsk sokkel på sent 50- og 60-tallet. Det var lite kunnskap om de geologiske forholdene på kontinentalsokkelen siden nordsjøbassengene var dekket av tykke kvartær- og tertiære sedimenter, og det var ikke oljelekkasjer.

Tidlig historie

Midtlinjeprinsippet på sokkelen ble introdusert i 1964, gjennom en avtale med Storbritannia. Deretter utarbeidet en kontinentalsokkelkomité, ledet av Jens Evensen fra 1963 til 1965, de juridiske aspektene og forskriftene for oljeselskaper som søker om lisenser for å utforske og produsere olje og gass offshore Norge. Geologene Anders Kvale (UiB) og Harald Bjørlykke (NGU) bidro faglig til komiteens arbeid. 

Et forslag til et norsk petroleumsrelatert forskningsprosjekt ble i 1964 ikke finansiert, og det tok flere år til 1972 før petroleumsrelatert undervisning og forskning ble opprettet, påpeker Bjørlykke i sin artikkel. Etter flere tørre brønner ble Ekofisk-feltet oppdaget sent i 1969 – begynnelsen av 1970, noe som gjorde det klart at Norge ville bli et betydelig oljeproduserende land. Etter at leteaktiviteten fra de store oljeselskapene kom i gang, økte også kunnskapen vi hadde om norsk sokkel.

Om forfatteren

Knut Bjørlykke er en av geologene som satset innen petroleumsgeologi. Gjennom sitt virke som professor har han bidratt til oppbygging av norsk kompetanse gjennom sin undervisning av studenter og sin forskning nettopp i dette fagfeltet. Bjørlykke er i dag professor emeritus ved Institutt for geofag, men er fortsatt aktiv innen forskning og vitenskapelig arbeid. Han har skrevet flere lærebøker innen fagfeltet, og han bidrar også i offentlig debatt og holder foredrag.

 

Referanse:

Bjørlykke, K. 2019. Early history of petroleum exploration offshore Norway and its impact on geoscience teaching and research. Norwegian Journal of Geology, Volume 99; Issue 3, DOI https://dx.doi.org/10.17850/njg99-3-2

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 16. sep. 2019 14:32 - Sist endret 16. sep. 2019 19:40