Årets forelesere 2020 ved Institutt for geofag

Gratulerer til Kristina Dunkel og Anders Mattias Lundmark som nylig ble kåret til årets forelesere ved Institutt for geofag av geostudentene. Prisen tildeles av Geofaglig Fagutvalg (GFU) på vegne av studentene.

Årets forelesere: Kristina og Mattias med hvert sitt diplom som årets forelesere, kåret av studentene/GFU ved Institutt for geofag. Foto: NMT/GKT/UiO

Årets forelesere: Kristina og Mattias med hvert sitt diplom som årets forelesere, kåret av studentene/GFU. Foto: NMT/GKT/UiO

Sudentenes pris til årets forelesere ved Institutt for geofag ble nylig tildelt. Som forrige år ble den delt, og gikk både til en mannlig og kvinnelig foreleser. I år gikk den ettertraktede prisen til Kristina Dunkel og Anders Mattias Lundmark.

Begge underviser i sentrale emner på bachelorprogrammet Geologi og geografi, og bidrar også i undervisning på master, og i utviklingen av utdanningen på andre måter.

Begge har gjort en god innsats som forlesere som studentene verdsetter. Dette kommer frem i selve nominasjonsbeskrivelsene fra studentene som du kan lese under.

Nominasjoner fra GFU for årets forlesere:

Anders Mattias Lundmark

Begrunnelse for nominasjon; Mattias gjør alt for studentenes beste. Han er superengasjert, og lidenskapen hans for faget smitter lett. Selv da han var sykemeldt møtte han opp på Zoom fra venterommet til fysioterapauten for å høre om vi trengte hjelp med en oppgave. Det er det ikke mange forelesere som hadde gjort!

Anders Mattias Lundmark er 1. amanuensis, Seksjon for geologi og geofysikk, Institutt for geofag.

Anders Mattias Lundmark kåret som en av to Årets forelesere 2020 av studentene ved Institutt for geofag og Geofaglig Fagutvalg. Foto: GKT/UiO
Anders Mattias Lundmark, kåret som en av to årets forelesere av studentene ved Institutt for geofag. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Kristina Dunkel

Begrunnelse for nominasjon; Kristina har i sitt første år som mineralogiforeleser klart å snu om på folks inntrykk av faget! Hun har gjennom gode forelesninger, med bra oppsummeringsspm. Klart å jevnt over øke den generelle fortsåelse for faget, og dertil øke motivasjon blant studentene! Hun har masse kunnskap og en forelesningsstil som av de som stemte har blitt opplevd som en av de bedre! Hun klarer også på en god måte å sørge for at vi som studenter ikke faller av, noe som er veldig fordelsaktig i et fag som historisk sett har blitt sett på som krevende

Kristina Dunkel er postdoc, Njord og GEO-PGP/Institutt for geofag.

Kristina Dunkel, kåret som en av to av årets forelesere av alle studentene. Foto: Nina Mino Thorud/UiO

Gratulerer Mattias og Kristina!

 

Om 'Årets foreleser' prisen

De to prisvinnerne får diplom og hederlig omtale på digitale flater. Grunnet COVID- rettningslinjene ble det bestemt av GFU at det ikke skulle avholdes noe mer enn en overrekkelse av diplom til prisvinnerne  Overrekkelsen skjedde i oktober. Alle studentene kunne foreslå kandidater, og de mest populære foreleserne ble nominert av GFU. Dette sikret at alle studentene ble involvert, og at prisen ble forankret.

Geofaglig fagutvalg har som tradisjon å tildele prisen for 'Årets foreleser'. Den går til en eller flere forelesere ved Institutt for geofag; i et emne som undervises vår eller høstsemesteret. Prisen blir ikke tildelt hvert år.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 5. nov. 2020 14:09 - Sist endret 2. mars 2022 11:46