Vil du bli vår fadderkoordinator for studiestartsuken høst 2020 på GEO?

Er du student ved Institutt for geofag? Kan du tenke deg å være med å lage en god studiestart for våre nye bachelorstudenter høsten 2020? Kanskje nettopp du er vår nye fadderkoordinator? Søk innen 26. januar.

Vårt fadderteam studiestart høsten 2019. Fadderne er selv GEO-studenter, og stiller opp på frivillig basis for å ta imot nye studenter i studiestartsuken. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Vårt fadderteam studiestart høsten 2019. Fadderne er selv GEO-studenter, og stiller opp på frivillig basis for å ta imot nye studenter i studiestartsuken. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Vil du bli vår fadderkoordinator?

Institutt for geofag har et godt studentmiljø og det ønsker vi å fortsette med. Mottak og integrering av våre nye bachelorstudenter ved studiestart er en viktig del av å etablere et godt faglig og sosialt studiemiljø ved instituttet. For å koordinere fadderaktiviteter ved studiestart høsten 2020 trenger vi en engasjert fadderkoordinator som ønsker å bidra til at våre nye studenter får den beste mulige studiestart.  

Som fadderkoordinator vil du ha hovedansvar for oppgavene med å arrangere studiestartsuken, men mye av arbeidet vil gjøres i samarbeid med studiekonsulentene på instituttet, faddersjef på MN-fakultetet og andre fadderkoordinatorer ved andre institutt. Det er også mulig å være to fadderkoordinatorer som deler på oppgavene.

Hva gjør en fadderkoordinator?

 • Legger timeplanen og lager budsjett for studiestartsuken (uke 33 - 2020)
 • Arrangerer det sosiale programmet i studiestartsuken
 • Leder fadderne på bachelorprogrammene ved instituttet
 • Samarbeider tett med studiekonsulent om programmet for studiestart
 • Deltar og møter i MN-fadderkoordinatornettverket
 • Bidrar til rekruttering av faddere til studiestartsuken, bidra til opplæring av faddere, herunder kvalitetssikre fadderne, fakultetet har ansvar for opplæringen
 • Deler inn studenter i faddergrupper
 • Utøver logistikkarbeid under studiestartsuken
 • Evaluere studiestart i samarbeid med studiekonsulent

Hvem søker vi?

 • Du studerer ved Institutt for geofag
 • Du er god til å planlegge, og liker å arbeide strukturert og ha mange baller i lufta
 • Du evner å samarbeide med andre og engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du har et godt nettverk på Institutt for geofag

Hvorfor bli fadderkoordinator?

 • Det er virkelig meningsfylt og gøy å arrangere!
 • Du får erfaring i å lede og lære opp andre, og du får et større nettverk
 • Du får erfaring fra prosjektledelse
 • Du får en attest og en bedre CV
 • Du kan vise til engasjement og erfaring til fremtidige arbeidsgivere
 • Du bidrar til et godt studiemiljø

Virketid:

 • Ca. 1. februar – ca. 1. september 2020.

Jobben som fadderkoordinator er et frivillig verv som honoreres med et gavekort på 3000 kr. Er det flere som samarbeider om vervet vil beløpet fordeles på antall koordinatorer. Beløpet dekker ikke hele arbeidsbelastningen, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid.

Send oss din søknad og CV innen 26. januar

Søknad og kortfattet CV sendes til Marie Berstad, Studieadm/GEO: marie.berstad@geo.uio.no innen 26. januar.

Spørsmål?

Har du spørsmål til stillingen og oppgavene ta kontakt med Marie Berstad

Publisert 13. jan. 2020 12:03 - Sist endret 4. feb. 2020 11:45