English version of this page

MetOs flyttet til Kristine Bonnevies hus, Blindern

Like før sommeren, flyttet MetOs – Seksjon for meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag fra midlertidige lokaler ved Ullevål stadion til kampus Blindern. Nå er de endelig på plass i fine nyoppussede lokaler i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus.

MetOs flyttet til Kristine Bonnevies hus i juni 2020. Foto: GKT/UiO

MetOs flyttet til Kristine Bonnevies hus i juni 2020. Foto: GKT/UiO

Seksjon for meteorologi og oseanografi ved Institutt for geofag, UiO er nå på plass i de nye lokalene i Kristine Bonnevies hus på Blindern.

Seksjonen har flyttet to ganger på kort tid, fra Forskningsparken til Sognsveien 77 i desember 2019, der de var i 5-6 måneder i påvente av at lokalene i Kristine Bonnevies hus ble pusset opp. 

I juni flyttet de igjen, denne gangen på permanent basis til Blindern i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus.

Noter ny besøksadresse: 

Seksjon for meteorologi og oseanografi / MetOs

Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 31,
inng. D fra Moltke Moes vei, 0371 Oslo

Kart (UiO): Kristine Bonnevies hus

Publisert 31. juli 2020 13:28 - Sist endret 7. aug. 2020 22:22