34. Nordic Geological Winter Meeting – Noen bilder fra konferansen

Den 34. Nordic Geological Winter Meeting (NGWM20) gikk av stabelen 8.-10. januar 2020 ved Universitetet i Oslo. Konferansen var i regi av Norsk Geologisk Forening, med bidrag fra Institutt for geofag, NHM og Realfagsbiblioteket. Konferansen hadde over 600 deltagere og var vel gjennomført. Her følger noen bilder fra de tre dagene konferansen varte.

12 foto fra NGWM20-konferansen, 8-10. januar 2020

Universitetsbiblioteket i Oslo i anledning det
Universitetsbiblioteket i Oslo i anledning det "34. Nordic Geological Winter Meeting" med konferansebannere ved hovedinngangen Georg Sverdrups hus. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO
Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag, UiO og leder av organisasjonskomiteen for NGWM20, ønsker konferansedeltagerne velkommen i Sophus Lies aud 1 på åpningsdagen 8. januar. Den formelle åpningen av konferansen ble gjort av Åse Gornitzka, viserektor ved UiO. Også president Øystein Nordgulen i Norsk geologisk forening hadde et innlegg. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO
Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag, UiO og leder av organisasjonskomiteen for NGWM20, ønsker konferansedeltagerne velkommen i Sophus Lies aud 1 på åpningsdagen 8. januar. Den formelle åpningen av konferansen ble gjort av Åse Gornitzka, viserektor ved UiO. Også Øystein Nordgulen, president i Norsk geologisk forening hadde innlegg. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO
På konferansens første dag var det en sosial tilstelning på kvelden
På kvelden første dag var det en sosial tilstelning "Icebreaker" i foajeen på Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus. Omlag 300 personer var påmeldt og traff kjente og andre konferansedeltagere. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Med over 550 påmeldte og i tillegg en betydelig mengde etteranmeldte deltagere på selve åpningsdagen, ble denne fagkonferansen helt fulltegnet. 34. Nordic Geological Winter Meeting (NGWM20) hadde over 600 deltagere fra hele Norge og Norden. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO
Med over 550 påmeldte og i tillegg en betydelig mengde etteranmeldte deltagere på selve åpningsdagen, ble denne fagkonferansen helt fulltegnet. 34. Nordic Geological Winter Meeting (NGWM20) hadde over 600 deltagere fra hele Norge og Norden. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO
Sentrale krefter i kulissene var organisasjonskomitten for konferansen med deltagere fra Institutt for geofag, NHM og Realfagsbiblioteket. Her er den loklae UiO-komiteen representert ved Thor Axel Thorsen, Ins for Geofag, og deretter viktige krefter fra Norsk geologisk forening ved Jorunn Aune, med Ane Marie Husås fremst til høyre. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Sentrale krefter i kulissene var organisasjonskomitten med deltagere fra Institutt for geofag, NHM og Realfagsbiblioteket. Her er den komiteen representert ved Thor Axel Thorsen, Ins for Geofag, og deretter viktige krefter fra Norsk geologisk forening som er Jorunn Aune, med Ane Marie Husås fremst til høyre. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Studentorkesteret Biorneblæs ved MN-fakultetet, UiO holdt en liten musikalsk minikonsert med ved åpningen av konferansen i Sophus Lies auditorium. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Studentorkesteret Biorneblæs ved MN-fakultetet, UiO holdt en musikalsk minikonsert med ved åpningen av konferansen i Sophus Lies auditorium. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Konferansens program var delt opp i ulike tema, alt fra geologi, geofarer, geoturisme til utdanning for å nevne noen. Her er professor emeritus Knut Bjørlykke, UiO som presenterer sitt foredrag om; Geoscience Education in Norway. Importance of applied disciplines in geology and geophysics. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Konferansens program var delt opp i ulike tema, alt fra geologi, geofarer, geoturisme til utdanning for å nevne noen. Her er professor emeritus Knut Bjørlykke, UiO som presenterer sitt foredrag om; Geoscience Education in Norway. Importance of applied disciplines in geology and geophysics. Se alle foredragsholdere og titler i konferanseprogrammet, søkbar pdf. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Konferansen hadde en postersesjon og abstract innleveringer, ansvarlig for dette var Edina Pozer fra Realfagsbiblioteket. I tillegg var det omlag 25 studenter fra Institutt fra geofag som var med å hjelpe til med organisering av og koordinering av selve presentasjonene. Her er studentene representert ved Torjus og Guro, begge programstudenter på Institutt for geofag.  Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Konferansen hadde en postersesjon og abstract innleveringer, ansvarlig for dette var Edina Pozer fra Realfagsbiblioteket. I tillegg var det omlag 25 studenter fra Institutt fra geofag som var med å hjelpe til med organisering av og koordinering av selve presentasjonene. Her er studentene representert ved Torjus og Guro, begge programstudenter på Institutt for geofag.  Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Anja Sundal, forsker ved Institutt for geofag, men sitt innlegg. How to plan the perfect field course … – for students, the environment and society, under programmets seksjon for geoutdanning. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Anja Sundal, forsker ved Institutt for geofag, men sitt innlegg. How to plan the perfect field course … – for students, the environment and society, under programmets seksjon for geoutdanning. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Konferansen hadde en stor og innholdsrik posterpresentasjon i underetasjen i UB, Georg Sverdrups hus. Mange hadde poster, her professor Henning Dypvik som presenterer posteren; Sedimentological and palynological investigations of the Neoproterozoic Valdres Group, til kollega Valerie Maupin, Institutt for geofag. Posteren viser en trachyhystrichosphaera som levde en gang for 700 mill år siden i et elverikt landskap ved kysten, nå gjenfunnet på Rundemellen i Valdres -
Konferansen hadde en stor og innholdsrik posterpresentasjon i underetasjen i UB, Georg Sverdrups hus. Her professor Henning Dypvik som presenterer posteren; Sedimentological and palynological investigations of the Neoproterozoic Valdres Group, til kollega Valerie Maupin, Institutt for geofag. Posteren viser en trachyhystrichosphaera som levde en gang for 700 mill år siden i et elverikt landskap ved kysten, til den ble gjenfunnet på Rundemellen i Valdres - "den første Valdris". Posteren er i samarbeid med flere ma masterstudenter. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Fra The Geological Society (of London): Bethan Philips til venstre, med konferansedeltager Lawrence studerer de nærmere det første geologisk kartet over England og Wales (William Smith/1815). I hallen på Georg Sverdrups hus hadde flere geologiske foreninger stand, det var også presentasjoner fra institusjoner og forskningsprosjekter slik som EPOS: European PLate Observing System. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Fra The Geological Society (of London): Bethan Philips (til venstre) med konferansedeltager Lawrence studerer nærmere det første geologisk kartet over England og Wales (William Smith/1815). I hovedhallen på Georg Sverdrups hus hadde flere geologiske foreninger stands, det var også stands fra institusjoner og forskningsprosjekter slik som EPOS: European Plate Observing System. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Under årest konferanse var det svært mange som hadde stilt ut poster. Posterne ble stilt ut i underetasjen på UB, Georg Sverdrups hus, og alle poster var godt bemannet og godt besøkt. Se alle postertitlene i konferanseprogrammet. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO.
Under årets konferanse var det svært mange som hadde stilt ut postere. Posterne ble stilt ut i underetasjen på UB, Georg Sverdrups hus, og alle posterstands var godt bemannet og godt besøkt. Se alle postertitlene i konferanseprogrammet, søkbare i pdf. Foto: Hans Arne Nakrem/UiO

Mer om konferansen

Nordisk geologisk vintermøte, 8-10. januar 2020. For mer informasjon se nettsidene til konferansen: www.geologi.no/ngwm20

NGWM20 ble arrangert av Norsk Geologisk Forening med bidrag fra Institutt for geofag, NHM og Realfagsbiblioteket.  

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 15. jan. 2020 15:56 - Sist endret 16. jan. 2020 12:47